Vesti oglasna

Sep
28

Mehanika fluida 2 – 27.09.2018.

Rezultati ispita održanog 27.09.2018.

By Nikola Oluški | KMFHS . Mehanika fluida 2 . Vesti oglasna
DETAIL
Sep
28

Osnovi mehanike fluida – 27.09.2018.

Rezultati ispita održanog 27.09.2018.

By Nikola Oluški | KMFHS . Osnovi mehanike fluida . Vesti oglasna
DETAIL
Sep
28

Termodinamika 26.09.2018.

Rezultati ispita održanog 26.09.2018.

By Đorđije Doder | KTT . Termodinamika . Vesti oglasna
DETAIL
Sep
27

Osnovi termodinamike – 25.09.2018.

Rezultati ispita održanog 25.09.2018.

By Vladimir Munćan | KTT . Osnovi termodinamike . Vesti oglasna
DETAIL
Sep
27
Sep
26
Sep
26
Sep
26

Strujne mašine – Rezultati ispita održanog 21.09.2018.

Rezultati ispita održanog 21.09.2018.

By Vladan Mitrović | KMFHS . Strujne mašine . Vesti oglasna
DETAIL
Sep
26
Sep
25

Pumpne i kompresorske stanice – 24.09.2018.

Rezultati ispita održanog 24.09.2018.

DETAIL
Sep
25

Mehanika fluida 2 – 24.09.2018.

Rezultati ispita održanog 24.09.2018.

By Nikola Oluški | KMFHS . Mehanika fluida 2 . Vesti oglasna
DETAIL
Sep
25

Mehanika fluida 1 – 24.09.2018.

Rezultati ispita održanog 24.09.2018.

By Nikola Oluški | KMFHS . Mehanika fluida 1
DETAIL
Sep
25

Osnovi mehanike fluida – 21.09.2018.

Rezultati ispita održanog 21.09.2018.

By Nikola Oluški | KMFHS . Osnovi mehanike fluida . Vesti oglasna
DETAIL
Sep
25

Gasna postrojenja – 21.09.2018.

Rezultati ispita održanog u petak 21.09.2018.

By Bojana Despotović | Gasna postrojenja . KMFHS . Vesti oglasna
DETAIL
Sep
24
Sep
24

Hidroprenosnici u mehanizaciji – 24.09.2018.

Rezultati ispita održanog u ponedeljak 24.09.2018.

By Bojana Despotović | Hidroprenosnici u mehanizaciji . KMFHS . Vesti oglasna
DETAIL
Sep
24

Goriva i maziva – 18.09.2018.

Rezultati ispita održanog u utorak 18.09.2018.

By Bojana Despotović | Goriva i maziva . KPT . Vesti oglasna
DETAIL
Sep
24

Rashladni uređaji – 21.09.2018.

Rezultati ispita održanog 21.09.2018.

By Vladimir Munćan | KTT . Rashladni uređaji . Vesti oglasna
DETAIL
Sep
21
Sep
21
TOP