Osnovi termodinamike MAŠ i ČET – 19.02.2021

Rezultati ispita održanog 19.02.2021.

Termodinamika – 20.02.2021.

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Termodinamika održanog 20.2.2021.

Osnovi termodinamike – IZZS i IZR – Ispit-19.02.2021.

Rezultati računskog i teorijskog dela ispita iz Osnova Termodinamike održanog 19.02.2021.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 20.02.2021.

Rezultati ispita odžanog u subotu 20.02.2021.

Goriva i maziva – 09.02.2021.

Rezultati ispita održanog u utorak 09.02.2021.

Osnovi teorije procesa gorenja – 09.02.2021.

Rezultati ispita održanog u utorak 09.02.2021.

Mehanika fluida 2 – 18.02.2021.

Rezultati ispita održanog 18.02.2021.

Uvod u mašinstvo (Mehanika fluida) – 17.02.2021.

Rezultati ispita održanog 17.02.2021.

Osnovi mehanike fluida – 12.02.2021.

Rezultati ispita održanog 12.02.2021.

Aparati za mehaničko prečišćavanje – 06.02.2021.

Rezultati ispita održanog u subotu 06.02.2021.

Osnovi termodinamike MAŠ i ČET – 03.02.2021

Rezultati ispita održanog 03.02.2021.

Termodinamika – 25.01.2021.

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Termodinamika održanog 25.1.2021.

Termoenergetska postrojenja – 8.2.2021.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 22.1.2021. 

Kotlovska postrojenja – 5.2.2021.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 22.1.2021. 

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 04.02.2021.

Rezultati ispita održanog u četvrtak 04.02.2021.

Mehanika fluida 2 – 02.02.2021.

Rezultati ispita održanog 02.02.2021.

Mehanika fluida 1 – 02.02.2021.

Rezultati ispita održanog 02.02.2021.

Osnovi termodinamike – IZZS i IZR – Ispit-03.02.2021.

Rezultati računskog i teorijskog dela ispita iz Osnova Termodinamike održanog 03.02.2021.

Osnovi mehanike fluida – 29.01.2021.

Rezultati ispita održanog 29.01.2021.

Osnovi teorije procesa gorenja – 26.01.2021.

Rezultati ispita održanog u utorak 26.01.2021.

ARHIVA VESTI