Osnovi teorije procesa gorenja – I kolokvijum

Rezultati I kolokvijuma održanog u ponedeljak 29.11.2021.

Pumpne i kompresorske stanice – 21.11.2021.

Rezultati ispita održanog 21.11.2021.

Osnovi termodinamike – 21.11.2021.

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Osnovi termodinamike održanog 21.11.2021.

Osnovi mehanike fluida – 13.11.2021.

Rezultati ispita održanog 13.11.2021.

Osnovi teorije procesa gorenja – Ovabeštenje

Obaveštenje

Osnovi termodinamike – 15.10.2021.

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Osnovi termodinamike održanog 15.10.2021.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 15.10.2021.

Rezultati ispita održanog u petak 15.10.2021.

Osnovi mehanike fluida – 12.10.2021.

Rezultati ispita održanog 12.10.2021.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 08.10.2021.

Rezultati ispita održanog u petak 08.10.2021.

Goriva i maziva – 08.10.2021.

Rezultati ispita održanog u petak 08.10.2021.

Osnovi teorije procesa gorenja – 08.10.2021.

Rezultati ispita održanog u petak 08.10.2021.

Osnovi termodinamike – 8.10.2021.

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Osnovi termodinamike održanog 2.10.2021.

Strujne mašine – 8.10.2021.

Rezultati ispita održanog u petak 8.10.2021.

Pumpne i kompresorske stanice – 8.10.2021.

Rezultati ispita održanog u petak 8.10.2021.

Osnovi mehanike fluida – 05.10.2021.

Rezultati ispita održanog 05.10.2021.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 02.10.2021.

Rezultati ispita održanog u subotu 02.10.2021.

Osnovi termodinamike – 2.10.2021.

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Osnovi termodinamike održanog 2.10.2021.

Osnovi teorije procesa gorenja – 23.09.2021.

Rezultati ispita održanog u četvrtak 23.09.2021.

Goriva i maziva – 23.09.2021.

Rezultati ispita održanog u četvrtak 23.09.2021.

Pumpne i kompresorske stanice – 28.09.2021.

Rezultati ispita održanog u utorak 28.09.2021.

ARHIVA VESTI