Osnovi mehanike fluida – 19.03.2023.

Rezultati ispita održanog 19.03.2023.

Mehanika fluida 1 – 14.02.2023.

Rezultati ispita održanog 14.02.2023.

Uvod u mašinstvo (Mehanika fluida) – 13.02.2023.

Rezultati ispita održanog 13.02.2023.

OBAVEŠTENjE – usmeni ispit

Obaveštenje o promeni termina održavanja usmenog dela ispita

Osnovi teorije procesa gorenja – 07.02.2023.

Rezultati ispita održanog u utorak 07.02.2023.

Osnovi mehanike fluida – 10.02.2023.

Rezultati ispita održanog 10.02.2023.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 03.02.2023.

Rezultati ispita održanog u petak 03.02.2023.

Hidraulika i pneumatika – 03.02.2023.

Rezultati ispita održanog 03.02.2023.

Termodinamika – 03.02.2023.

U prilogu se nalaze rezultati I i II kolokvijuma iz predmeta Termodinamika održanog 3.2.2023.

Osnovi termodinamike – 03.02.2023.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 6.2.2023.

Mehanika fluida 2 – 31.01.2023.

Rezultati ispita održanog 31.01.2023.

Mehanika fluida 1 – 31.01.2023.

Rezultati ispita održanog 31.01.2023.

Osnovi teorije procesa gorenja – 26.01.2023.

Rezultati ispita održanog u četvrtak 26.01.2023.

Osnovi teorije procesa gorenja – obaveštenje

Obaveštenje

Goriva i maziva – obaveštenje

Obaveštenje

Osnovi mehanike fluida – 27.01.2023.

Rezultati ispita održanog 27.01.2023.

Uvod u mašinstvo (mehanika fluida) – 30.01.2023.

Rezultati ispita održanog 30.01.2023.

Mehanika fluida 1 (popravni) – 26.01.2023.

Rezultati kolokvijuma održanog 26.01.2023.

Ispit iz Osnova termodinamike/Uvoda u termodinamiku – 21.01.2023.

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u termodinamiku/Osnovi termodinamike

Hidraulika i pneumatika – 20.01.2023.

Rezultati ispita održanog 20.01.2023.

ARHIVA VESTI