Sistemi za transport i distribuciju fluida – 23.07.2022.

Rezultati ispita održanog u subotu 23.07.2022.

Mehanika fluida 1 – 21.07.2022.

Rezultati ispita održanog 21.07.2022.

Osnovi mehanike fluida (Uvod u mašinstvo) – 20.07.2022.

Rezultati ispita održanog 20.07.2022.

Osnovi teorije procesa gorenja – 14.07.2022.

Rezultati ispita održanog u četvrtak 14.07.2022.

Osnovi mehanike fluida – 18.07.2022.

Rezultati ispita održanog 18.07.2022.

Osnovi termodinamike – 12.07.2022.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 17.07.2022.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 09.07.2022.

Rezultati ispita održanog u subotu 09.07.2022.

Termoenergetika i transformacije energije -03.07.2022.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 03.07.2022.

Osnovi mehanike fluida – 30.06.2022.

Rezultati ispita održanog 30.06.2022.

Osnovi teorije procesa gorenja – 24.06.2022.

Rezultati ispita održanog u petak 24.06.2022.

Goriva i maziva – 24.06.2022.

Rezultati ispita održanog u petak 24.06.2022.

Osnovi termodinamike -22.06.2022.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 14.06.2022.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 17.06.2022.

Rezultati II kolokvijuma održanog u petak 17.06.2022.

Osnovi termodinamike- II kolokvijum -14.06.2022.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Osnovi Termodinamike

Osnovi mehanike fluida (popravni kolokvijum) – 14.06.2022.

Rezultati ispita održanog 14.06.2022.

Osnovi termodinamike – obaveštenje pregled beleški

Pregled beleški (sa predavanja i vežbi).

Osnovi termodinamike- I kolokvijum -24.05.2022.

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi Termodinamike/Uvod u termodinamiku

Osnovi teorije procesa gorenja – obaveštenje

Obaveštenje o polaganju predispitnih obaveza

Goriva i maziva – obaveštenje

Obaveštenje o polaganju predispitnih obaveza

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 20.05.2022.

Rezultati prvog (teorijskog testa) kolokvijuma održanog u petak 20.05.2022.

ARHIVA VESTI