Inženjering energetskih sistema – spisak grupa za drugi zadataka 2019/2020.

Rezultati ispita održanog 26.01.2019.

Termodinamika – 25.11.2019.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Termodinamika održanog 25.11.2019.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 04.12.2019.

Rezultati prvog kolokvijuma održanog u sredu 04.12.2019.

Kotlovska postrojenja – 2.12.2019.

U prilogu se nalaze rezultati ispita odžanog 2.12.2019.

Oprema za pripremu prirodnog gasa i nafte – 28.11.2019.

Rezultati I kolokvijuma

Osnovi termodinamike – ČET – I Kolokvijum-28.11.2019.

Minimalan broj bodova potreban za polaganje kolokvijuma je 12. R. br. Br. indeksa Prezime Ime Bodovi 1 GT 1/18 Kostadinović Jovan 12 2 GT 2/18 Mihailović Mladen 15 3 GT 3/18 Zaboš Aurel 6 4 GT 4/18 Marković Milana 16 5 GT 5/18 Mišić Svjetlana 8 6 GT 6/18 Bacić Daniela 6 7 GT 7/18 […]

Osnovi teorije procesa gorenja – 26.11.2019.

Rezultati prvog kolokvijuma održanog u utorak 26.11.2019.

Strujne mašine – 24.11.2019.

Rezultati ispita, usmeni

Osnovi mehanike fluida – 23.11.2019.

Rezultati ispita održanog 23.11.2019.

Mehanika fluida 1 (teorijski test) – 04.11.2019.

Rezultati testa održanog 04.11.2019.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 27.10.2019.

Rezultati ispita održanog u nedelju 27.10.2019.

Goriva i maziva – 19.10.2019.

Rezultati ispita odžanog u subotu 19.10.2019.

Osnovi mehanike fluida – 19.10.2019.

Rezultati ispita održanog 19.10.2019.

Strujne mašine – 27.10.2019.

Rezultati ispita, usmeni ispit

Pumpne i kompresorske – 13.10.2019.

Rezultati ispita, upis ocena

Goriva i maziva – 05.10.2019.

Rezultati ispita održanog u subotu 05.10.2019.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 13.10.2019.

Rezultati ispita održanog u nedelju 13.10.2019.

Strujne mašine – 13.10.2019.

rezultati ispita

Osnovi mehanike fluida – 05.10.2019.

Rezultati ispita održanog 05.10.2019.

Mehanika fluida 1 – 26.09.2019.

Rezultati ispita održanog 26.09.2019.

ARHIVA VESTI