OBLASTI SARADNJE
NEKE OD AKTIVNOSTI
Osmišljavanje i realizacija posebnih edukativnih kurseva za inovaciju znanja u oblasti energetike i procesne tehnike
 • Priprema materijala i izvođenje kurseva, obuka i sl.
 • Priprema kampanja za promociju energetske efikasnosti
 • Organizovanje kurseva, seminara, foruma i konferencija
Razvoj i implementacija projekata energetske efikasnosti i uvođenja sistema upravljanja energijom (energetski menadžment) u industriji, komunalnim sistemima i zgradarstvu
 • Energetski pregledi u industriji i zgradarstvu
 • Garancijska ispitivanja, funkcionalne provere
 • Određivanje vrednosti energetskih i tehnoloških karakteristika i indikatora
 • Razvoj pristupa racionalnog korišćenja energije
 • Transfer znanja, najboljih iskustava, dobre prakse i dr.
Razvoj strateških dokumenata, uvođenje energetskog planiranja i podrška lokalnim samoupravama
 • Kreiranje energetske politike
 • Energetsko planiranje, akcioni planovi
 • Planovi i programi energetske efikasnosti
 • Energetsko bilansiranje
Razvoj idejnih i demonstracionih projekata, ekspertiza i implementacija, inženjering poslova (priprema, projektovanje, nadzor, puštanje u rad i dr.).
 • Asistencija pri razvoju projekata i pilot postrojenja
 • Izrada tehničkih studija, idejnih i glavnih projekata
 • Monitoring i verifikacija energetskih performansi
 • Revizije projekata
Promocija efikasnih i čistih energetskih tehnologija i obnovljivih izvora energije
 • Iniciranje programe racionalizacije potrošnje energije
 • Analiza potencijala za primenu
 • Izrada studija opravdanosti / izvodljivosti
 • Supervizija i kontrola realizacije projekata
 • Širenje i promocija rezultata i dobre prakse
Softverski inženjering
 • Razvoj aplikacija u oblasti termotehnike, procesne i hidropneumatske tehnike