PRAKSA

  • Postoji spisak firmi sa kojima je Fakultet tehničkih nauka sklopio UGOVOR o stručnoj praksi na neodređeno vreme, videti na linku ispod,

SPISAK FIRMI  

  • Ako je firma na spisku potrebno je da student ode u firmu, pozove se na UGOVOR i obavi praksu u trajanju od 10 radnih dana,
  • Ako firma nije na spisku treba da obavesti Spasojević Momčila koji će, u saradnji sa dekanatom, sprovesti postupak sklapanja UG kao i stavljanje iste na sajt FTN-a.

Detaljnije o praksi:

  • Student sam bira firmu u kojoj će raditi praksu,
  • Praksa traje minimalno 10 radnih dana,
  • Za svaki dan se, u dnevnik stručne prakse, upisuje aktivnost,
  • Uz dnevnik prakse se prilaže potvrda o obavljenoj stručnoj praksi potpisana od strane lica koje je bilo zaduženo za praksu u izabranoj firmi,
  • Dnevnik prakse se štampa i koriči u meke korice,
  • Nakon završetka prakse obratiti se profesoru Momčilu Spasojeviću:
  • Odbrana dnevnika stručne prakse održava se u kabinetu broj 903 (kula).