Gasna i naftna tehnika bavi se rešavanjem strujnih problema tečnosti i gasova vezanih za slobodno strujanje i prostrujavanje kroz cevovode i radne mašine. Oblasti koje se izučavaju su mehanika fluida, , strujne mašine (pumpe, ventilatori, kompresori), računarska dinamika fluida i dr. Studenti se osposobljavaju za projektovanje pumpnih, kompresorskih kao i gasnih stanica tokom ovog studijskog programa.

Studijski program ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA razvija profil budućeg inženjera koji je sposoban da se suoči sa izazovima zadovoljenja potreba za energijom u budućnosti, na efikasan i racionalan način.

Studijski program ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA, studijska grupa GASNA I NAFTNA TEHNIKA, pruža mogućnost sticanja osnovnog teorijskog i praktičnog znanja iz oblasti hidraulike, pneumatike, gasne i naftne tehnike. Pored toga pruža teorijske osnove i praktična znanja neophodna za razumevanje termotehničkih i procesnih  postrojenja, energetske i procesne opreme i uređaja, savremenih tehnika upravljanja energetskim tokovima i resursima.

Studenti uče da primenjuju osnovne tehničke principe za opis i analizu načina korišćenja energije u različitim oblastima i disciplinama i sve s ciljem osposobljavanja za kreiranje kvalitativnih ocena i preporuka za poboljšanje postojećih energetskih rešenja koja će dovesti do veće energetske efikasnosti, očuvanja okoline i zadovoljenja energetskih potreba na održiv način.

Studenti nakon sticanja akademskog zvanja stiču mogućnost zapošljavanja u širokom spektru delatnosti.

Mogu da rade kao:

 • Inženjeri u energetskim pogonima (toplanama, termoelektranama), industrijskim energanama (rafinerijama, šećeranama, mlekarama, pivarama, uljarama i dr.), u javnim sistemima (vodosnabdevanje, transport, distribucija gasa i nafte i dr.)
 • Projektanti termotehničkih instalacija i energetskih postrojenja,
  Izvođači radova termotehničkih instalacija i energetskih postrojenja,
 • Nadzorni organi pri izvođenju termotehničkih instalacija i energetskih postrojenja,
 • Konsultanti za pružanje usluga (državnim institucijama, međunarodnim partnerima i privrednim subjektima, bankama, osiguravajućim društvima i dr.),
 • Koordinatori energetskih programa i projekata, državnih ili nevladinih organizacija i institucija,
 • Specijalisti za analizu, planiranje i upravljanje energetskim sistemima u industriji, zgradarstvu, javnim komunalnim sistemima ili komercijalnom sektoru,
 • Inženjeri u kompanijama za proizvodnju, ispitivanje, trgovinu, distribuciju i servis energetske opreme,
 • Stručna lica u inspekcijskim i drugim državnim i lokalnim službama / odeljenjima za energetiku,
 • Konsultanti na poslovima energetske revizije, sertifikacije u oblasti zgrada, procesa i proizvoda,
 • Energetski savetnici u bankama, osiguravajućim društvima i sl.

Studijski program ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA i Studijska grupa GASNA I NAFTNA TEHNIKA su oblikovani da studentima omoguće sveobuhvatno razumevanje ključnih energetskih pitanja, zajedno sa naprednim analitičkim i praktičnim veštinama. Namenjeni su onima koji vrednuju interdisciplinarna znanja energetike i procesne tehnike, raznovrsne veštine (analiza, projektovanje, inženjering, upravljanje…), a žele da se upoznaju sa energetikom i procesnom tehnikom i da rade u ovom sektoru.