OBLAST STUDIJA

Energetika i procesna tehnika su dve srodne i komplementarne oblasti koje danas u vreme integrisanih i složenih sistema predstavljaju jedinstvenu disciplinu koja je pravi inženjerski izazov u okolnostima iscrpljivanja rezervi konvencionalnih energetskih izvora, fluktuacija cena energije i energenata, zahtevnih tržišnih uslova privređivanja, uvođenja novih energetskih tehnologija i resursa, sve viših zahteva u pogledu energetskih i procesnih performansi, borbe protiv klimatskih promena i drugih okolnosti. S tim u vezi, energetika i procesna tehnika je široka i multidisciplinarna oblast koja se u osnovi bavi energetskim tokovima ali na nivou procesa, resursa, postrojenja i instalacija, zatim na nivou performansi, energetski efikasnog transformisanja, distribucije i korišćenja, tehnika upravljanja i dr.

Departman za energetiku i procesnu tehniku razvija teorijske osnove i praktična znanja iz ovih oblasti, koja osposobljavaju buduće inženjere da odgovore pomenutim savremenim izazovima. Studijski program „Energetika i procesna tehnika“ pruža znanja neophodna za razumevanje termotehničkih, procesnih, naftnih i gasnih postrojenja, opreme i uređaja, kao i savremenih tehnika upravljanja energetskim tokovima i resursima.

STUDIJSKE GRUPE (MODULI)

Studijski program ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA pruža teorijske osnove i praktična znanja neophodna za razumevanje termotehničkih, procesnih, gasnih i naftnih postrojenja, opreme i uređaja, kao i savremenih tehnika upravljanja energetskim tokovima i resursima.

Studijski program se realizuje kroz 2 studijske grupe

 1. Toplotna i procesna tehnika
 2. Gasna i naftna i tehnika

Prezentacije svake od studijskih grupa možete preuzeti ovde:

Studijska grupa TOPLOTNA I PROCECSNA TEHNIKA

Studijska grupa GASNA I NAFTNA TEHNIKA

MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Studenti nakon sticanja akademskog zvanja stiču mogućnost zapošljavanja u širokom spektru delatnosti.

Mogu raditi kao:

 • Inženjeri u energetskim pogonima (toplanama, termoelektranama), industrijskim energanama (rafinerijama, šećeranama, mlekarama, pivarama, uljarama i dr.), u javnim sistemima (vodosnabdevanje, transport, distribucija gasa i nafte i dr.)
 • Projektanti termotehničkih instalacija i energetskih postrojenja,
 • Konsultanti za pružanje energetskih usluga,
 • Koordinatori energetskih programa i projekata, državnih ili nevladinih organizacija i institucija,
 • Specijalisti za analizu, planiranje i upravljanje energetskim sistemima u industriji, zgradarstvu, javnim komunalnim sistemima ili komercijalnom sektoru,
 • Inženjeri u kompanijama za proizvodnju, trgovinu, distribuciju i servis energetske opreme,
 • Stručna lica u državnim i lokalnim službama / odeljenjima za energetiku,
 • Konsultanti na poslovima energetske revizije, sertifikacije u oblasti zgrada, procesa i proizvoda,
 • Energetski savetnici u bankama, osiguravajućim kućama i sl.

KOME JE NAMENJEN STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA je oblikovan da studentima omogući sveobuhvatno razumevanje ključnih energetskih i procesnih pitanja, zajedno sa naprednim analitičkim i praktičnim veštinama. Namenjeni su onima koji vrednuju interdisciplinarna znanja energetike i procesne tehnike, raznovrsne veštine (analiza, projektovanje, inženjering, upravljanje…, zatim modelovanje, simulacija, optimizacija i dr), a žele da se upoznaju sa energetikom i procesnom tehnikom i da rade u ovom sektoru.