Icon

Energetska efikasnost termoenergetskih sistema u zgradarstvu (A7) 2.80 MB 821 downloads

Hologramski elementi za senčenje - https://energy.soton.ac.uk/holographical-optical-elements-hoe/ ...
Icon

Osnovi prenosa toplote 0.00 KB 298 downloads

U prilogu se nalaze prezentacije sa predavanja iz predmeta Osnovi prenosa toplote. ...
Icon

Osnovi termodinamike 0.00 KB 387 downloads

U prilogu se nalaze prezentacije sa predavanja iz predmeta Osnovi termodinamike.   ...
Icon

Obnovljivi izvori energije 0.00 KB 246 downloads

Dodatni materijal za predmet Obnovljivi izvori energije ...
Icon

Energetski pregledi 12.38 KB 886 downloads

...
Icon

Toplotni aparati 142.65 KB 1589 downloads

Dodatni materijal iz predmeta toplotni aparti. Projektni zadatak: Dokument - Projektni...
Icon

IAESTE međunarodna studentska praska 80.38 KB 109 downloads

U prilogu se nalaze detaljne informacije u vezi sa međunardnom studentskom praksom...
Icon

Termoenergetska postrojenja 1.10 MB 377 downloads

U prilogu se nalazi primer projektnog zadatka iz predemta Termoenergetska postrojenja. ...
Icon

Inženjering energetskih sistema 885.74 KB 2604 downloads

NAJAKTUELNIJE INFORMACIJE U VEZI POLAGANJA ISPITA SE NALAZE NA PLATFORMI TEAMS U...
Icon

Grejanje, ventilacija i klimatizacija 26.39 MB 5176 downloads

Pomoćni materijal potreban za rad na vežbama GVK   Predlog stranice za odabir...