Icon

Energija društvo i okruženje 621.81 KB 461 downloads

Ovo je uvodni predmet koji treba da omogući studentima razumevanje značajnog i...
Icon

Energetska efikasnost termoenergetskih sistema u zgradarstvu (A7) 2.80 MB 1615 downloads

Hologramski elementi za senčenje - https://energy.soton.ac.uk/holographical-optical-elements-hoe/ ...
Icon

Osnovi prenosa toplote 0.00 KB 386 downloads

U prilogu se nalaze prezentacije sa predavanja iz predmeta Osnovi prenosa toplote. ...
Icon

Osnovi termodinamike 0.00 KB 434 downloads

U prilogu se nalaze prezentacije sa predavanja iz predmeta Osnovi termodinamike.   ...
Icon

Obnovljivi izvori energije 0.00 KB 302 downloads

Dodatni materijal za predmet Obnovljivi izvori energije ...
Icon

Energetski pregledi 12.38 KB 1394 downloads

...
Icon

Toplotni aparati 142.65 KB 2525 downloads

Dodatni materijal iz predmeta toplotni aparti. Projektni zadatak: Dokument - Projektni...
Icon

IAESTE međunarodna studentska praska 80.38 KB 130 downloads

U prilogu se nalaze detaljne informacije u vezi sa međunardnom studentskom praksom...
Icon

Termoenergetska postrojenja 1.10 MB 446 downloads

U prilogu se nalazi primer projektnog zadatka iz predemta Termoenergetska postrojenja. ...
Icon

Inženjering energetskih sistema 885.74 KB 3114 downloads

NAJAKTUELNIJE INFORMACIJE U VEZI POLAGANJA ISPITA SE NALAZE NA PLATFORMI TEAMS U...