Proba 0.00 KB 12 downloads

...

Osnovi prenosa toplote 0.00 KB 56 downloads

U prilogu se nalaze prezentacije sa predavanja iz predmeta Osnovi prenosa toplote. ...

Osnovi termodinamike 0.00 KB 65 downloads

U prilogu se nalaze prezentacije sa predavanja iz predmeta Osnovi termodinamike.   ...

Obnovljivi izvori energije 0.00 KB 41 downloads

Dodatni materijal za predmet Obnovljivi izvori energije ...

Energetski pregledi 12.38 KB 40 downloads

...

Toplotni aparati 142.65 KB 59 downloads

Dodatni materijal iz predmeta toplotni aparti. Projektni zadatak: Dokument - Projektni...

IAESTE međunarodna studentska praska 80.38 KB 20 downloads

U prilogu se nalaze detaljne informacije u vezi sa međunardnom studentskom praksom...

Termoenergetska postrojenja 1.10 MB 104 downloads

U prilogu se nalazi primer projektnog zadatka iz predemta Termoenergetska postrojenja. ...

Inženjering energetskih sistema 885.74 KB 101 downloads

ISPITNA PITANJA IZ INŽENJERINGA ENERGETSKIH SISTEMA 2019-2020. Preteći materijal...

Grejanje, ventilacija i klimatizacija 3.00 MB 145 downloads

Pomoćni materijal potreban za rad na vežbama GVK   Predlog stranice za odabir...