Icon

Klimatizacija 13.92 MB 92 downloads

Materijal korišćen na vežbama iz predmeta Klimatizacija Linkovi za preuzimanje...
Icon

Grejanje i ventilacija 10.51 MB 333 downloads

Koristan materijal iz oblasti sertifikacija objekata: Priručnik za energetsku sertifikaciju...
Icon

Energija društvo i okruženje 621.81 KB 646 downloads

Ovo je uvodni predmet koji treba da omogući studentima razumevanje značajnog i...
Icon

Energetska efikasnost termoenergetskih sistema u zgradarstvu (A7) 2.80 MB 1890 downloads

Hologramski elementi za senčenje - https://energy.soton.ac.uk/holographical-optical-elements-hoe/ ...
Icon

Osnovi prenosa toplote 0.00 KB 446 downloads

U prilogu se nalaze prezentacije sa predavanja iz predmeta Osnovi prenosa toplote. ...
Icon

Osnovi termodinamike 0.00 KB 471 downloads

U prilogu se nalaze prezentacije sa predavanja iz predmeta Osnovi termodinamike.   ...
Icon

Obnovljivi izvori energije 0.00 KB 345 downloads

Dodatni materijal za predmet Obnovljivi izvori energije ...
Icon

Energetski pregledi 12.38 KB 1703 downloads

...
Icon

Toplotni aparati 142.65 KB 2945 downloads

Dodatni materijal iz predmeta toplotni aparti. Projektni zadatak: Dokument - Projektni...
Icon

IAESTE međunarodna studentska praska 80.38 KB 156 downloads

U prilogu se nalaze detaljne informacije u vezi sa međunardnom studentskom praksom...