Upravljanje energijom, procesima i prirodnim resursima danas predstavlja inženjerski izazov u okruženju stalnog rasta cena energije, narušavanja životne sredine i sve strožijim kriterijumima vođenja energetskih i procesnih postrojenja. U novije vreme troškovi energije predstavljaju prepreku daljem razvoju društva i ekonomije. Uzrok je s jedne strane porast cene energije i energenata a s druge strane sve strožiji standardi u oblasti energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, koji uslovljavaju promene u odnosu prema energiji, u odnosu na korišćenje energetski efikasnih tehnologija i primenu obnovljivih izvora energije. Međunarodna zajednica zastupa tezu da je čovekovo neodgovorno korišćenje energetskih resursa razlog neodrživosti društva i ekonomije, kao i sve izraženijih klimatskih promena. Zato su pitanja snabdevanja energijom, energetske efikasnosti, korišćenja obnovljivih izvora energije kao i primena sistema i tehnika upravljanja energetskim resursima važna i nameću se kao neminovnost na putu održivog razvoja.

U trenutku kada je proces pridruživanja Srbije Evropskoj unuji intenziviran, istovremeno se ulažu značajni napori na uređivanju energetskog sektora, a naročito u oblasti racionalizacije potrošnje energije u sektoru industrije i zgradarstva, komunalne energetike i pripadajuće energetske infrastrukture, ali i u oblasti obnovljivih izvora energije. U gotovo svim oblastima energetska efikasnost nije na zadovoljavajućem nivou, koriste se skupa uvozna goriva a neophodne su modernizacije infrastrukture i sanacije omotača zgrada. Sve to ukazuje na rastući značaj energije i sve intenzivnije aktivnosti u oblasti energetskih delatnosti.

Studijski program ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA razvija profil budućeg inženjera koji je sposoban da se suoči sa izazovima zadovoljenja potreba za energijom u budućnosti, na efikasan i racionalan način.