Univerzitet u Novom Sadu,

Fakultet tehničkih nauka

Departman za energetiku i procesnu tehniku

Šk. God. 2017/18

 

Oblast: MAŠINSTVO (osnovne akademske studije, nivo BSc)

Zajednički predmeti

R.b.PredmetIIIIIIIVVVIVIIVIII
1.Matematika 13+3
2.Tehnička fizika2+2
3.Mehanika 12+2
4.Mašinski materijali4+4
5.Matematika 23+3
6.Inženjerske grafičke komunikacije4+4
7.Mehanika 22+2
8.Mašinski elementi4+4
9.Otpornost materijala4+4
10.Osnovi termodinamike2+2

 

 

Studijski program: ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA

R.b.PredmetIIIIIIIVVVIVIIVIII
11.Osnove računarstva0+2
12.Hemija u mašinstvu2+2
13.Strani jezik (bira se 1 od 2)
13.1Nemački jezik – niži srednji2+0
13.2Engleski jezik – niži srednji2+0
14.Električne mašine i energ. elektronika3+3
15.Mehanika 33+3
16.Matematika 34+2
17.Osnovi mehanike fluida2+2
18.Sistemi automatskog upravljanja2+2
19.Goriva i maziva3+2
20.Osn. ekološke analize naftne i gasne ind.3+2
21.Tehnologija mašinogradnje2+2
22.Termodinamika3+3
23.Mehanika fluida 13+3
24.Termoenergetska postrojenja3+2
25.Inženjering energetskih sistema2+2
26.Obnovljivi izvori energije3+2
27.Stručna praksa0+3
28.Osnovi procesne tehnike3+3
29.Osnove prenosa toplote3+3
30.Merenje i regulisanje2+2
31.Strujne mašine4+3
32.Pumpne i kompresorske stanice3+3
33.Grejanje, ventilacija i klimatizacija4+4
34.Kotlovska postrojenja4+4

Od 6. semestra studenti se usmeravaju u 2 studijske grupe (razlika je 6 predmeta)

Studijska grupa 1: TOPLOTNA I PROCESNA TEHNIKA

R.b.PredmetIIIIIIIVVVIVIIVIII
35.Industrijski tehnološki procesi3+2
36.Energetski pregledi2+2
37.Rashladni uređaji3+3
38.Prenos toplote3+3
39.Toplotni aparati3+3
40.Savremene energetske tehnologije3+3
41.Diplomski rad3+3

Studijska grupa 2: GASNA I NAFTNA TEHNIKA

R.b.PredmetIIIIIIIVVVIVIIVIII
35.Mehanika fluida 23+2
36.Oprema za pripremu pr. gasa i nafte3+3
37.Transport cevima3+3
38.Gasna postrojenja3+3
39.Merenje fluidnih veličina3+3
40.Hidropneumatske komponente3+3
41.Diplomski rad3+3

MASTER Studijski program: ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA

 

Zajednički predmeti

R.b.PredmetIII
1.Konstruisanje u energetici i procesnoj tehnici3+3
2.Primenjena automatizacija u industriji3+3
3.Energetske transformacije4+4
4.Stručna praksa0+3
5.Master rad8+7

 

Studijska grupa: TERMOENERGETIKA

R.b.PredmetIII
6.Difuzioni aparati3+2
7.Tehnika sušenja3+2
8.Dinamika i modeliranje termoenergetskih postrojenja3+3
9.Nekonvenionalni sistemi grejanja i hlađenja2+2

 

Studijska grupa: GASNA I NAFTNA TEHNIKA

R.b.PredmetIII
6.Računarska dinamika fluida3+2
7.Proračun cevnih mreža3+2
8.Hidropneumatski sistemi2+2
9.Inženjerski korisnički programi3+3