Univerzitet u Novom Sadu,

Fakultet tehničkih nauka

Departman za energetiku i procesnu tehniku

Šk. God. 2017/18

 

Oblast: MAŠINSTVO (osnovne akademske studije, nivo BSc)

Zajednički predmeti

R.b. Predmet I II III IV V VI VII VIII
1. Matematika 1 3+3
2. Tehnička fizika 2+2
3. Mehanika 1 2+2
4. Mašinski materijali 4+4
5. Matematika 2 3+3
6. Inženjerske grafičke komunikacije 4+4
7. Mehanika 2 2+2
8. Mašinski elementi 4+4
9. Otpornost materijala 4+4
10. Osnovi termodinamike 2+2

 

 

Studijski program: ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA

R.b. Predmet I II III IV V VI VII VIII
11. Osnove računarstva 0+2
12. Hemija u mašinstvu 2+2
13. Strani jezik (bira se 1 od 2)
13.1 Nemački jezik – niži srednji 2+0
13.2 Engleski jezik – niži srednji 2+0
14. Električne mašine i energ. elektronika 3+3
15. Mehanika 3 3+3
16. Matematika 3 4+2
17. Osnovi mehanike fluida 2+2
18. Sistemi automatskog upravljanja 2+2
19. Goriva i maziva 3+2
20. Osn. ekološke analize naftne i gasne ind. 3+2
21. Tehnologija mašinogradnje 2+2
22. Termodinamika 3+3
23. Mehanika fluida 1 3+3
24. Termoenergetska postrojenja 3+2
25. Inženjering energetskih sistema 2+2
26. Obnovljivi izvori energije 3+2
27. Stručna praksa 0+3
28. Osnovi procesne tehnike 3+3
29. Osnove prenosa toplote 3+3
30. Merenje i regulisanje 2+2
31. Strujne mašine 4+3
32. Pumpne i kompresorske stanice 3+3
33. Grejanje, ventilacija i klimatizacija 4+4
34. Kotlovska postrojenja 4+4

Od 6. semestra studenti se usmeravaju u 2 studijske grupe (razlika je 6 predmeta)

Studijska grupa 1: TOPLOTNA I PROCESNA TEHNIKA

R.b. Predmet I II III IV V VI VII VIII
35. Industrijski tehnološki procesi 3+2
36. Energetski pregledi 2+2
37. Rashladni uređaji 3+3
38. Prenos toplote 3+3
39. Toplotni aparati 3+3
40. Savremene energetske tehnologije 3+3
41. Diplomski rad 3+3

Studijska grupa 2: GASNA I NAFTNA TEHNIKA

R.b. Predmet I II III IV V VI VII VIII
35. Mehanika fluida 2 3+2
36. Oprema za pripremu pr. gasa i nafte 3+3
37. Transport cevima 3+3
38. Gasna postrojenja 3+3
39. Merenje fluidnih veličina 3+3
40. Hidropneumatske komponente 3+3
41. Diplomski rad 3+3

MASTER Studijski program: ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA

 

Zajednički predmeti

R.b. Predmet I II
1. Konstruisanje u energetici i procesnoj tehnici 3+3
2. Primenjena automatizacija u industriji 3+3
3. Energetske transformacije 4+4
4. Stručna praksa 0+3
5. Master rad 8+7

 

Studijska grupa: TERMOENERGETIKA

R.b. Predmet I II
6. Difuzioni aparati 3+2
7. Tehnika sušenja 3+2
8. Dinamika i modeliranje termoenergetskih postrojenja 3+3
9. Nekonvenionalni sistemi grejanja i hlađenja 2+2

 

Studijska grupa: GASNA I NAFTNA TEHNIKA

R.b. Predmet I II
6. Računarska dinamika fluida 3+2
7. Proračun cevnih mreža 3+2
8. Hidropneumatski sistemi 2+2
9. Inženjerski korisnički programi 3+3