Katedra za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme vrši obrazovanje studenata u oblasti teorijske i primenjene mehanike fluida kroz niz predmeta u okviru osnovnih akademskih, master i doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

U okviru katedre realizuje se studijski program Energetika i procesna tehnika, studijska grupa Gasna i naftna tehnika. Na Katedri se razvijaju dva studijska modula: gasna i naftna tehnika i hidropneumatska tehnika.

Pored obrazovne delatnosti, Katedra se bavi i naučno istraživačkim radom. Značajan aspekt aktivnosti Katedre odvija se kroz različite projekte koji se izvode za potrebe privrede. Rad Katedre usmeren je ka razvoju i primeni teorijskih, eksperimentalnih i numeričkih metoda mehanike fluida pre svega u sledećim oblastima:

  • merenje fluidnih veličina
  • računarska dinamika fluida
  • strujanje u cevnim mrežama.
  • gasna i naftna tehnika.

U okviru Katedre nalazi se Laboratorija za mehaniku fluida u kojoj se vrši praktični deo nastave, kao i ispitivanja za potrebe naučno istraživačkog rada i saradnje sa privredom.

Katedra je aktivna u izvođenju naučno istraživačkih projekata finansiranih od strane Republike Srbije, kao međunarodnih projekata finansiranih od strane Evropske unije.

Katedra broji sedam članova: tri nastavnika, tri asistenta i jedan laborant.

 

Šef Katedre je Prof. dr Maša Bukurov

Sekretar Katedre je MSc Bojana Despotović, asistent.