Bukurov dr Maša

Bukurov dr Maša

Šef katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme - Redovni profesor

Kabinet 130B
FTN - Mašinski institut
Tel.: 021/485-2387

Biografija

Diplomirala na Fakultetu tehničkih nauka i od tada drži vežbe na niz predmeta, ali i predavanja pod mentorstvom: Inženjerstvo okoline, Mehanika fluida, Računarsko modeliranje strujnih problema, Dinamika gasova, Nenjutnovski fluidi, Osnovi mehanike fluida, Rasprostiranje poremećaja, Aparati za mehaničko prečišćavanje, Analiza podataka o stanju okoline, 2004. nakon izbora u zvanje docenta drži nastavu iz: Mehanike fluida, Osnova mehanike fluida, Inženjerstva okoline, Aparata za mehaničko prečišćavanje, Rasprostiranja poremećaja. Kao stipendista fondacije nemačke vlade Aleksandar fon Humbolt, 5 meseci boravila na Institutu za poljoprivrednu tehniku u Frajzingu u Bavarskoj ((Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Institut für Landtechnik, Bauwesen und Umwelttechnik (ILT)) Član je: Jugoslovenskog društva za mehaniku, Jugoslovenskog društva za poljoprivrednu tehniku, Srpskog društva metrologa. Govori engleski i nemački.

TOP