Osnove prenosa toplote i Prenos toplote – 07.07.2019.

Osnove prenosa toplote i Prenos toplote – 07.07.2019.

Osnove prenosa toplote
R. br. Broj indeksa Prezime Ime 1 kol zadaci 2 kol zadaci 1 kol teorija 2 kol teorija vežbe predavanja ukupno ocena
1 M16364 Simić Milan 0
2 ME 53/2012 Sobin David 0
3 ME 22/2014 Blagojević Slobodan 0
4 ME 29/2014 Ćirić Vladimir 0
5 ME 14/2015 Lazić Stefan 3 2 5
6 ME 25/2015 Lukić Evanđelina 0 0 0
7 ME 31/2015 Pejić Boban np 16 17 20 1 1 55 6
8 ME 43/2015 Torbić Ognjen 2 1 3
9 ME 44/2015 Bošnjak Vladimir np 10 5 1 16
10 ME 45/2015 Cvijić Nenad 0 0 0
11 ME 47/2015 Skopljak Dejan np 20 5 3 28
12 ME 48/2015 Perović Branislav 0 0 0
13 ME 54/2015 Bošnjak Bojan 0 1 1
14 ME 61/2015 Bosnić Boris 0 0 0
15 ME 1/2016 Belović Aleksandar 14 12 17 4 3 51 6
16 ME 2/2016 Tojagić Dušan 14 21 20 20 3 4 82 9
17 ME 3/2016 Cvijetić Nemanja 12 12 12 20 5 5 66 7
18 ME 4/2016 Lazić Marko 25 16 20 20 2 4 87 9
19 ME 5/2016 Herbut Elena 12 12 14 20 5 5 68 7
20 ME 6/2016 Radović Zorana 17 15 12 20 5 5 74 8
21 ME 7/2016 Lazić Zorana 12 12 14 20 4 4 66 7
22 ME 9/2016 Brajić Siniša 18 12 12 20 1 5 68 7
23 ME 10/2016 Knežević Vesna 13 19 20 20 5 5 82 9
24 ME 11/2016 Simonović Miloš 14 20 4 5 43
25 ME 12/2016 Ilić Cvijeta 25 25 12 20 5 3 91 10
26 ME 13/2016 Perić Veljko 20 15 14 20 5 4 78 8
27 ME 14/2016 Princip Gordan np 10 1 2 13
28 ME 15/2016 Filipović Đorđe 19 np 10 14 2 2 47
29 ME 16/2016 Pejić Miloš np np 1 1 2
30 ME 20/2016 Racić Milica 15 19 20 20 3 4 81 9
31 ME 25/2016 Bubnjević Nemanja 0 0 0
32 ME 29/2016 Zrnić Dragoljub 12 17 20 20 5 5 79 8
33 ME 30/2016 Bobić Bojan 12 14 20 np 4 4 54 6
34 ME 31/2016 Jerković Bojana 20 0 0 20
35 ME 32/2016 Pavlović Nemanja 0 1 1
36 ME 35/2016 Kovač Damjan np 0 2 2
37 ME 37/2016 Stanišić Nikola 0 0 0
38 ME 41/2016 Rakić Filip 12 17 17 20 3 4 73 8
39 ME 44/2016 Srnić Danijela 0 1 1
40 ME 45/2016 Sunajko Mila 1 1 2
41 ME 47/2016 Vuković Nemanja 12 14 20 5 4 55 6
Mićanović Mladen 17 4 1 22
stari student Petrović Aleksandar np np 20 20 40
stari student Gaković Igor 13 np 17 20 51 6
stari program Bjelovuk Andrej 30 np

 

Prenos toplote
1 kol zadaci 2 kol zadaci 1 kol teorija 2 kol teorija vežbe predavanja seminarski ukupno ocena
1 ME 1/2015 Vukoje Borko 14 np 20 20 2 5 7 68 7
2 ME 2/2015 Simeunović Stefan 15 np 17 20 2 2 7 63 7
3 ME 5/2015 Petrović Aleksandar 10 15 20 14 2 2 7 71 8
4 ME 7/2015 Topalović Milan np 20 20 2 4 8 54 6
5 ME 10/2015 Jovanović Stefan 17 np 20 20 2 4 7 71 8
6 ME 13/2015 Ristić Ivana 19 13 20 20 5 5 9 91 10
7 ME 17/2015 Nestorović Miloš 12 np 20 20 2 2 7 63 7
8 ME 20/2015 Janić Vasilije 19 13 20 20 2 3 77 8
9 ME 23/2015 Smiljanić Ivana 20 10 20 20 3 2 9 84 9
10 ME 24/2015 Gaković Igor 10 16 14 20 2 4 7 73 8
11 ME 27/2015 Spasojević Jovana 20 12 20 20 5 5 8 91 10
12 ME 28/2015 Danji Anita 14 17 20 3 3 9 66 7
13 ME 41/2015 Stanić Aleksandra 12 15 20 20 3 5 7 82 9
14 ME 50/2015 Svorcan Dragana 10 14 14 20 4 4 7 73 8
15 ME 53/2015 Radovanović Perica 15 17 12 20 3 4 7 78 8
16 ME 57/2015 Albert Laslo 0
0
ME 44/2018 Mićanović Mladen 15 20 5 0 40
Gužvica Boris 11 np 20 20 0 2 53 6
Đukić Miloš 10 np np 1 11
Janjić Nataša np 10 20 3 5 38
stari student Kvrgić Stefan 2 4 7 13
stari student Benić Darko 29
stari student Dubravac Srđan 9
stari student Rašeta Dunja 7

U tabeli se nalaze predložene ocene. Mole se studenti koji ne nameravaju da prihvate predloženu ocenu blagovremeno o tome obaveste profesora ili asistenta. U suprotnom će se smatrati da su saglasni (ukoliko su prijavili ispit u tekućem roku). Uvid u radove je u sredu 10.07.2019. u 10h u kancelariji 010-C.