Savremene energetske tehnologije – 31.8.2019.

Savremene energetske tehnologije – 31.8.2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Savremene energetske tehnologije održanog 31.8.2019.

r.b. Broj indeksa Prezime Ime Predispitne Pismeni deo ispita Ukupno
1 ME 50/2015 Svorcan Dragana 39 8 47
2 ME 14/2013 Đukić Miloš 31 34 65
3 ME 13/2015 Ristić Ivana 39 52 91
4 ME 5/2015 Petrović Aleksandar 26 45 71
5 ME 2/2015 Simeunović Stefan 27 44 71
  • Student se smatra da je položio pismeni deo ispita ako je ostvario minimum 30 bodova
  • Za uvid u radove javiti se mejlom na vlaovicz@uns.ac.rs