Struktura

Damir Đaković

Fakultet tehničkih nauka

Departman za energetiku i procesnu tehniku

Trg Dositeja Obradovića 6, 21125 Novi Sad

Telefon:   +381 21 4852 400

Fax:         +381 21 6350 775

Internet stranica:    www.dept.uns.ac.rs

E-mail:                     djakovic@uns.ac.rs

PROGRAMSKI ODBOR FORUMA

Dr Tihomir Simić Predsedavajući Foruma
Ivo Vajgl Kopredsedavajući Foruma, INEA – Institut za evropske poslove, Diseldorf, Nemačka
Prof. dr Dušan Gvozdenac Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Srđan Kolaković Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Milan Radovanović Društvo termičara Srbije, Beograd, Srbija
Boško Vučurević Privredna komora Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Dr Miroslav Kljajić, v. prof. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

ORGANIZACIONI ODBOR FORUMA

Daliborka Zmijanac Menadžer Foruma
Dr Damir Đaković, v. prof. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Dr Branka Gvozdenac Urošević, v. prof. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Monika Protić Autonomna Pokrajina Vojvodine, Skupština AP Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Zoran Trpovski Privredna komora Vojvodine, Novi Sad, Srbija

NAUČNO-STRUČNI ODBOR FORUMA

Prof. dr Dušan Gvozdenac Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Dr Damir Đaković, v. prof. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Doc. dr Mirko Stojiljković Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, Srbija
Dr Branka Gvozdenac Urošević, v. prof Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Dr Mirjana Stamenić, v. prof Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
Dr Siniša Bikić, v. prof. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Pul foruma

Privredna komora Vojvodine

Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 4803 700; http://www.pkv.rs/

BK Tesla d.o.o.

Terazije 28, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 4141 050; http://www.bktesla.rs/

EPS Distribucija d.o.o.

Masarikova 1-3, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 3616 706; http://www.epsdistribucija.rs/

INSTITUT MIHAJLO PUPIN, IMP AUTOMATIKA d.o.o.

Volgina 15, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 2771 017; http://www.pupin.rs/organizacija-imp/imp-automatika/

SAGA d.o.o.

Milentija Popovića 9, 11070 Beograd, Srbija

+381 11 3108 500; http://www.saga.rs/

INTEKOM d.o.o.
Španskih boraca 10/8, 11070 Beograd, Srbija

+381 11 311 10 17, sasa.nikolic@intekom.rs

ION Solutions

Heroja Pinkija 3, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 47 544 24; http://ionsolutions.net/

TotalObserver

Bulevar Mihajla Pupina 25, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 300 11 60; http://www.totalobserver.com

VODAVODA d.o.o.

Gornja Toplica bb, 14242 Mionica, Srbija

info@arteska.com; http://www.vodavoda.com/

COTTON Novi Sad

Dunavska 3, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 528 623; http://www.cotton.rs/

U prostorijama Skupštine AP Vojvodine 28. i 29. septembra, održaće se XIV Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama pod nazivom „ENERGETIKA SRBIJE – POSTPANDEMIJSKI ISKORAK KA BUDUĆNOSTI“, koji tradicionalno organizuju Institut za evropske poslove (INEA) i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, uz pokroviteljstvo pokrajinskog parlamenta. Tokom dva dana održavanja foruma akcenat će biti stavljen na  konkretne energetske procese, njihovo unapređenje i zajedničke ciljeve u ovoj oblasti do 2021. godine.

 

 

Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji,

 

Nakon trinaest uzastopnih Međunarodnih foruma o čistim energetskim tehnologijama usledila je jednogodišnja pauza zbog pandemije. Forum 2020. godine nije održan. Sada, kada pripremamo ovu prvu informaciju, iskreno se nadamo da ćemo 28. i 29. septembra moći da delujemo u duhu naslova ovogodišnjeg foruma: ENERGETIKA SRBIJE – POSTPANDEMIJSKI ISKORAK KA BUDUĆNOSTI. Već sad je izvesno da će ovaj skup biti jedan od prvih koji se održava u, nadamo se, postpandemijskom periodu.

 

Nakon tri godine dodele priznanja TOP ENERGY za najuspešnije izvedene projekte u oblasti energetike nastavljamo sa prepoznavanjem zaslužnih pojedinca za razvoj naučno-stručne misli u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi. Uprkos pandemiji, aktivnosti nisu zamrle ali su sprovođene u otežanim uslovima. Sada je trenutak kada treba da u potpusnosti restartujemo i korigujemo planove daljeg razvoja naše energetike.

 

Duži period Republika Srbija ulaže posebne napore u procesu unapređenja sopstvene energetske bezbednosti i izgradnje infrastruktura, koje treba da zadovolje rastuće potrebe za energijom. Gotovo identični procesi se dešavaju i u zemljama regiona Jugoistočne Evrope, potvrđujući još jednom činjenicu da niko na ovom prostoru ne može da dozvoli svoju pasivnost, niti da postane izolovano energetsko ostrvo. Izmenom i dopunom neke zakonske regulative nagoveštava se veoma značajan proces decentralizacije energetske proizvodnje i aktiviranja privatne inicijative na izgradnji malih postrojenja za proizvodnju električne energije, ali i aktivno učešće države u povećanju energetske efikasnosti u zgradarstvu. To su teme koje svakako želimo da u potpunosti eleboriramo i damo svoj doprinos unapređenju efekata primene mera za povećanje energetske efikasnosti i većoj upotrebi obnovljivih izvora energije. Sve su to koraci koji vode ka dekarbonizovanom društvu.

 

Opredeljenje Programskog odbora 14. Foruma (pod pokroviteljstvom Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine  u koorganizaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Privrednom komorom Vojvodine) jeste da ovogodišnji fokus ispolji na što je primenjivijoj identifikaciji konkretnih procesa i projekata i njihovog energetskog unapređenja kroz primenu novih tehnologija i rešenja. Sve to sigurno vodi ka postizanju postavljenih zajedničkih evropskih ciljeva. Ti ciljevi su jasno iskazani u EU energetskoj mapi puta 2050, koja nudi veoma inovativan pristup u postizanju konačnih ciljeva i smelom kvantifikovanju tih ciljeva uz projekciju u sadašnjost, sa namerom da se sagledaju celokupne potrebe promena ekonomskog i društvenog sistema koje će nas odvesti do tih ciljeva. Takav pristup zahteva veoma dinamične i fleksibilne energetske politike svih koji žele da pripadaju korpusu uspešnih nacija. Osim toga za uspeh su presudni dobro kontrolisani mehanizmi nadzora realizacije tih politika. To su preduslovi dinamičke promene politika i stvaranja novog kvaliteta koji se ogleda u stalnim promenama i prilagođavanjima dinamičnom okruženju.

Naša je zajednička vizija da ovogodišnji dvodnevni rad Foruma, kredibilitetom budućih prezentovanih koncepata, tehnoloških rešenja i naučnih i stručnih radova, treba da podstakne kreativnije i konkretnije korišćenje raspoloživih potencijala u čistoj energiji na ovim prostorima, dodatno pokrene saradnju i razvoj energetike u zemljama regiona i usmeravanje naše budućnosti ka visokim ciljevima EU energetske mape puta 2050.

 

Prvi dan Foruma biće, osim plenarne sednice na kojoj će se obratiti najviši zvaničnici države domaćina i ugledni gosti iz inostranstva, posvećen razmatranju i aktualizaciji potrebnih aktivnosti u procesu ostvarivanja usvojene energetske strategije, ali i ukazivanju na neophodne promene u uslovima novog „normalnog“ stanja koje je pred nama.

 

 

Takođe, prilikom svečanog otvaranja Foruma biće dodeljena priznanja TOP ENERGY 2021, za najuspešnije realizovane projekte iz oblasti energetike u Srbiji i zemljama Jugoistočne Evrope u protekloj godini. U svim radnim sesijama, nakon prezentacija, biće otvorene panel-diskusije, koje u konačnom zajedničkom zaključku treba da ponude jasne poruke o mogućem dinamičnijem održivom razvoju energetskog sektora u Srbiji i regionu do 2050. godine.

 

Drugi dan Foruma, uz kopokroviteljstvo Privredne komore Vojvodine, posebno će biti usmeren na razmatranje ostvarenih poslovnih projekata iz zemlje i inostranstva, kroz tematsku sesiju REALIZOVANI PROJEKTI U OBLASTI ENERGETIKE, ENERGETSKE EFIKASNOSTI, OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I UPRAVLJANJA ENERGIJOM.

 

I ove godine ćemo štampati specijalno izdanje EKOlista u kojem će,  osim opštih informacija, biti publikovano i nekoliko radova po pozivu. Ti radovi će biti dostupni u elektronskoj formi kao dodatak.

 

Pozivamo Vas da učestvujete na ovogodišnjem XIV Forumu ENERGETIKA SRBIJE – POSTPANDEMIJSKI ISKORAK KA BUDUĆNOSTI i date svoj doprinos u kreiranju vizije energetske budućnosti, kao i realizaciji poslovnih projekata i jačanju međusobnih odnosa i energetske bezbednosti Republike Srbije i zemalja Jugoistočne Evrope.

S poštovanjem,

Dr Tihomir Simić                                                                                                                                                                                      Ivo Vajgl
Predsedavajući Foruma                                                                                                                                            Kopredsedavajući Foruma

                                                                                                                      jun, 2021. godine

POKROVITELJ FORUMA

FORUM ORGANIZUJU

KOORGANIZATORI FORUMA

 MEDIJSKI PARTNERI FORUMA