Vesti oglasna

Sep
14

Rezultati ispita “Osnovi termodinamike” održanog 09.09.2016

2015/2016 - Septembarski rok termin 1 Gordan Dragutinović - (13.M203) Osnovi termodinamike 09.09.2016.. 08:00 Sale: A1 (00-A1), A2 (00-A2) Ukupno studenata: 4 Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena 1 GT 13/13 Radojković Nikola ND 2 GT 4/14 Nađ Bata Endre 30 5 3 GT 7/14 Teodorović [...]
By Vladimir Munćan | KTT . Osnovi termodinamike . Vesti oglasna
DETAIL
Sep
12

Mehanika fluida 1 / rezultati ispita 08.09.2016.

OBAVEŠTENJE   Prvi kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 08.09.2016.g. položili su sledeći studenti: R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena 1. Dejan Stanojević ME 11/13 10 2. Dejan Lazarević ME 40/13 10 3. Milenko Simikić ME 7/13 10 4. Darko Isakov 15914 6 5. Ljubomir Jović ME 2/13 6   Radovi se mogu […]

By Vladimir Munćan | KMFHS . Mehanika fluida 1 . Vesti oglasna
DETAIL
Sep
07

Rezultati ispita Prenos mase 07.09.2016

Univerzitet u Novom Sadu -Fakultet tehničkih nauka Energetika i procesna tehnika   Rezultati ispita - Prenos mase -07.09.2016.   R.br. Ime Prezime indeks poeni ocena 1. Dragiša Gutović ME 30/2012 60 6 (šest) 2. Stefan Prćić ME 14/2012 38 5 (pet) Uvid u radove i upis ocena 09.09.2016. od 9 do 10h u prostoriji 009 Bloka [...]
By Vladimir Munćan | KPT . Prenos mase . Vesti oglasna
DETAIL
Sep
02

Merenje i regulisanje / Rezultati ispita / 1.9.2016.

Rezultati ispita održanog 01.9.2016. Red.br. Br. indeksa Prezime Ime Prisustvo Ispit LAB vežbe Ukupno Ocena 1 ME 3/2013 Racić Aleksandar 10 57 28 95 10 2 ME 30/2013 Gomola Marko 9 53 28 90 9 3 ME 52/2013 Subić Teodora 7 58 24 89 9 4 ME 37/2013 Oluški Nikola 6 56 23 85 9 […]

By Vladimir Munćan | KTT . Merenje i regulisanje . Vesti oglasna
DETAIL
Jul
15

Hidropneumatske komponente 13.07.2016.

OBAVEŠTENJE Predmet: HIDROPNEUMATSKE KOMPONENTE   Ispit je održan u sredu 13.07.2016.   Rezultati prvog teorijskog testa: Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova 1. Jovan Jelača ME22/2011 13 2. Marko Đekić ME 9/2011 12   Predlog zaključnih ocena za termin 1 junskog ispitnog roka: Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova Ocena 1. Marko Đekić […]

By Vladimir Munćan | Hidropneumatske komponente . KMFHS . Vesti oglasna
DETAIL
Jul
15

Rezultati ispita “Osnove prenosa toplote” i “Prenos toplote” održanih 12.07.2016.

2015/2016 - Julski rok termin 1 Gordan Dragutinović - (06.M215) Osnove prenosa toplote 12.07.2016.. 08:00 Sale: A1 (00-A1), A2 (00-A2), A4 (00-A4) Ukupno studenata: 1 Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena 1 ME 40/12 Narić Marko 75 8 2015/2016 - Julski rok termin 1 Gordan Dragutinović [...]
DETAIL
Jul
15

Rezultati ispita “Termodinamika” održanog 13.07.2016.

2015/2016 - Julski rok termin 1 Gordan Dragutinović - (10.M210) Termodinamika 13.07.2016.. 12:30 Sale: 207 (00-207) Ukupno studenata: 1 Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena 1 M16019 Nikolić Branislav 30 5 2015/2016 - Julski rok termin 1 Gordan Dragutinović - (13.M210) Termodinamika 13.07.2016.. 12:30 Sale: 207 [...]
By Vladimir Munćan | KTT . Termodinamika . Vesti oglasna
DETAIL
Jul
15

Rezultati ispita “Osnovi termodinamike” održanog 12.07.2016

2015/2016 - Julski rok termin 1 Gordan Dragutinović - (13.M203) Osnovi termodinamike 12.07.2016.. 08:00 Sale: A1 (00-A1), A2 (00-A2), A4 (00-A4) Ukupno studenata: 5 Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena 1 GT 13/13 Radojković Nikola ND 2 GT 2/14 Arsenović Nikola 77 8 3 GT 7/14 [...]
By Vladimir Munćan | KTT . Osnovi termodinamike . Vesti oglasna
DETAIL
Jul
07

Merenje i regulisanje / Rezultati ispita / 4.7.2016.

Rezultati ispita održanog 4.7.2016. Red.br. Br. indeksa Prezime Ime Prisustvo Ispit LAB vežbe Ukupno Ocena 1 ME 10/2013 Lazarević Rade 7 56 27 90 9 2 ME 13/2013 Vranješević Nikola 8 45 27 80 8 3 ME 44/2013 Vujanović Stefan 8 50 19 77 8 4 ME 28/2013 Trajković Dimitrije 6 52 18 76 8 […]

By Vladimir Munćan | KTT . Merenje i regulisanje . Vesti oglasna
DETAIL
Jul
02

Hidropneumatske komponente 25.06.2016.

OBAVEŠTENJE Predmet: HIDROPNEUMATSKE KOMPONENTE Ispit je održan u subotu 25.06.2016.   Rezultati prvog teorijskog testa: Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova 1. Jovan Jelača ME22/2011 18 2. Marko Đekić ME 9/2011 6 3. Marko Pobor ME42/2012 16 4. Edvin Berta ME 32/2012 18 5. Nikola Drobac ME 25/2011 16 6. Jovan Mirosavljev ME 51/2014 […]

By Vladimir Munćan | Hidropneumatske komponente . KMFHS . Vesti oglasna
DETAIL
Jun
27

Mehanika fluida 1 / rezultati ispita 23.06.2016.

Rezultati kolokvijuma održanog 23.06.2016.   Prvi kolokvijum iz predmeta MEHANIKA FLUIDA 1 položili su sledeći studenti: Р.бр. Име и презиме Бр. индекса Оцена 1. Vuk Marović 15624 9   Radovi se mogu pogledati u sredu 27.06.2016.g. u 12h u kancelariji 139 (sprat zgrade mašinskih instituta).   Predmetni nastavnik: Prof. dr Maša Bukurov Asistent: Bojan Marković

By Vladimir Munćan | KMFHS . Mehanika fluida 1 . Vesti oglasna
DETAIL
Jun
26

Rezultati ispita “Prenos mase” 24.06.2017.

Rezultati ispita "Prenos mase" održanog 24.06.2017. R.br. Ime i prezime indeks poeni ocena 1. Predrag Ninković  ME 18/2011  45 5 (pet)  2.  Uroš Živković  ME 17/2012  44  5 (pet) Uvid u radove je 27.06.2017. u 10:30 h u prostoriji 009 Bloka F. Predmetni nastavnik: vanr. prof. Damir Đaković
By Vladimir Munćan | KPT . Prenos mase . Vesti oglasna
DETAIL
Jun
19

Merenje i regulisanje / Rezultati ispita / 16.6.2016.

Rezultati ispita održanog 16.6.2016. R.b. Br. indeksa Prezime Ime Prisustvo Ispit LAB vežbe Ukupno Ocena 1 ME 1/2013 Tojaga Željko 10 56 30 96 10 2 ME 21/2013 Gagić Aleksandar 9 45 28 82 8 3 ME 25/2013 Vlaović Željko 10 40 27 77 8 4 ME 9/2013 Milošević Branko 10 40 26 76 8 […]

By Vladimir Munćan | KTT . Merenje i regulisanje . Vesti oglasna
DETAIL
May
26

Mehanika fluida 1 / rezultati ispita 21.05.2016.

Rezultati kolokvijuma održanog 21.05.2016.   Prvi kolokvijum iz predmeta MEHANIKA FLUIDA 1 položili su sledeći studenti: Р.бр. Име и презиме Бр. индекса Оцена 1. Miloš Tomić ME 38/13 6   Drugi kolokvijum iz predmeta MEHANIKA FLUIDA 1 položili su sledeći studenti: Р.бр. Име и презиме Бр. индекса Оцена 1. Aleksandar Hrnjaz 16363 8 2. Aleksandar Brdar 14795 […]

By Vladimir Munćan | KMFHS . Mehanika fluida 1 . Vesti oglasna
DETAIL
May
25

Hidropneumatske komponente 25.05.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ Предмет: ХИДРОПНЕУМАТСКЕ КОМПОНЕНТЕ   Испит је одржан у среду 25.05.2016. Резултати другог теоријског теста: Бр. Име Презиме Бр. индекса Број бодова 1. Јован Миросављев МЕ 51/2014 20 2. Радивојка Вучинић МЕ 6/2012 20 3. Бојана Симовић МЕ 7/2012 20 4. Игор Делкић МЕ 2/2012 20 5. Берта Едвин МЕ 32/2012 19 6. Никола Дробац […]

By Vladimir Munćan | Hidropneumatske komponente . KMFHS . Vesti oglasna
DETAIL
Apr
25

Hidropneumatske komponente 18.04.2016.

Predmet: HIDROPNEUMATSKE KOMPONENTE   Rezultati prvog teorijskog testa: Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova 1. Mališa Milinković ME 26/2012 10 2. Miloš Pešić ME 4/2012 10 3. Bojana Simović ME 7/2012 10 4. Marko Narić ME 40/2012 10 5. Marko Pobor ME 42/2012 10 6. Igor Delkić ME 2/2012 10 7. Radivojka Vučinić ME […]

By Vladimir Munćan | Hidropneumatske komponente . KMFHS . Vesti oglasna
DETAIL
Apr
20

Rezultati ispita “Osnove prenosa toplote” održanog 16.04.2016

2015/2016 - Oktobarski-produženi rok II termin 1 Gordan Dragutinović - (13.M215) Osnove prenosa toplote 16.10.2016.. 12:30 Sale: 109A (00-109A) Ukupno studenata: 5 Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena 1 ME 2/13 Jović Ljubomir 65 7 2 ME 10/13 Lazarević Rade 96 10 3 ME 12/13 Terzin [...]
By Vladimir Munćan | KTT . Osnove prenosa toplote . Vesti oglasna
DETAIL
Apr
20

Rezultati ispita “Osnovi termodinamike” održanog 16.04.2016

2015/2016 - Oktobarski-produženi rok II termin 1 Gordan Dragutinović - (13.M203) Osnovi termodinamike 16.10.2016.. 12:30 Sale: 109A (00-109A) Ukupno studenata: 3 Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena 1 GT 13/13 Radojković Nikola ND 2 GT 4/14 Nađ Bata Endre ND 3 GT 10/14 Stojanović Mirjana 67 [...]
By Vladimir Munćan | KTT . Osnovi termodinamike . Vesti oglasna
DETAIL
Apr
12

Mehanika fluida 1 / rezultati ispita 10.04.2016.

Rezultati kolokvijuma održanog 10.04.2016.   Prvi kolokvijum iz predmeta MEHANIKA FLUIDA 1 položili su sledeći studenti: Р.бр. Име и презиме Бр. индекса Оцена 1. Marko Gomola ME 30/13 10   Drugi kolokvijum iz predmeta MEHANIKA FLUIDA 1 niko od prijavljenih kandidata nije položio. Radovi se mogu pogledati u petak 15.04.2016.g. u 11h u kancelariji 139 (sprat zgrade mašinskih instituta). […]

By Vladimir Munćan | KMFHS . Mehanika fluida 1 . Vesti oglasna
DETAIL
Apr
01

Rezultati ispita “Energetske transformacije” 01.04.2016.

Rezultati ispita Energetske transformacije održanog 01.04.2016. R. br.   ime i prezime                 poeni    ocena  Vanja Vukić                   43           5   (pet)  Draginja Ivanić            37           5   (pet)   Uvid u radove je [...]
By Vladimir Munćan | Energetske transformacije . KPT . Vesti oglasna
DETAIL
TOP