MEĐUNARODNI DANI ENERGETIKE I INVESTICIJA

MEĐUNARODNI DANI ENERGETIKE I INVESTICIJA

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, Novosadski sajam, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine i Color Press Grupa organizuju Međunarodne dane energetike i investicija koji će se održati 10-11. marta 2016. godine u Novom Sadu.

Na Međunarodnim danima energetike i investicija učešće su najavili Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić, ministar rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Aleksandar Antić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije dr Stana Božović i sekretar Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV mr Nenad Stanković.

U okviru Međunarodnih dana energetike i investicija,, 11. marta, održaće se regionalna konferencija ENERGETSKE PERSPEKTIVE I IZAZOVI, u organizaciji Color Press Grupe sa sledećim tematskim segmentima: Putevi nafte u 2016, Gasna slagalica, Električna energija u regionu Teslinih naslednika, Balkan goes green? uz najavljeno učešće Predsednika Vlade Republike Srbije i ministra rudarstva i energetike Republike Srbije.

Međunarodni dani energetike i investicija, i ove godine, podstiču poslovne kontakte i saradnju između svih relevantnih aktera u energetici, građevinarstvu i lokalnom razvoju u Srbiji i regionu i stimulišu veće investiranje u ovim oblastima. Cilj je obezbediti mesto za predstavljanje projekata i pronalaženje adekvatnih finansijskih i stručnih partnera za njihovu realizaciju.

Međunarodni dani energetike i investicija imaju za cilj da:

  • Podstaknu poslovne kontakte i saradnju između svih relevantnih stejkholdera u oblasti energetskog, investicionog, građevinskog i sektora lokalnog razvoja u Srbiji i Regionu,
  • Omoguće upoznavanje potencijalnih investitora sa investicionim projektima i stimulišu veće investiranje u ovim oblastima,
  • Predstave napredne tehnologije kao i oblike finansiranja energetskih, infrastrukturnih i građevinskih projekata
  • Pozicionira temu o klimatskim promenama u svesti javnosti kao jednu od najznačajnijih tema današnjice u kojoj veliku ulogu imaju inventivne i odgovorne kompanije
  • Animiraju medije kao ključne i prirodne partnere za kontinuiranu podršku širenja svesti o neophodnosti efikasnijeg korišćenja energije, primene obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine.
  • Okupe najeminentnije lidere i eksperte koji će zajedno doprineti što kvalitetnijem radu na najaktuelnijim temama: energetika, energetska efikasnost, mogućnosti finansiranja, građevinarstvo, klimatske promene

Fokus Međunarodnih dana energetike i investicija će biti na temama u oblasti energetike, finansiranja i građevinarstva, kao i posebnu vezu građevinarstva i energetike kroz energetsku efikasnost u zgradarstvu. Takođe, specifičan akcenat će biti i na najaktuelnijoj temi današnjice – borbi protiv klimatskih promena.

Međunarodni dani energetike i investicija pružaju Vam jedinstvenu priliku za dvodnevno predstavljanje Vaše kompanije, lokalne samouprave, agencije, udruženja u kongresnom i izložbenom delu, kao i uspostavljanje direktnih čvrstih odnosa sa posetiocima i učesnicima skupa.

izvor:http:CEDEF

Leave a Reply