Patenti i tehnologija ublažavanja klimatskih promena

21. maja 2015. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu, Kneginje Ljubice 5 sa početkom u 9h, održaće se seminar o patentima i njihovoj primeni u oblasti obnovljivih izvora energije, održive gradnje i ekologije u okviru kojeg će se organizovati Okrugli sto pod nazivom „Patenti i tehnologija ublažavanja klimatskih

Start

21.05.2015. - 09:00

End

21.05.2015. - 13:00

Address

Kneginje Ljubice 5, Beograd   View map

21. maja 2015. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu, Kneginje Ljubice 5 sa početkom u 9h, održaće se seminar o patentima i njihovoj primeni u oblasti obnovljivih izvora energije, održive gradnje i ekologije u okviru kojeg će se organizovati Okrugli sto pod nazivom „Patenti i tehnologija ublažavanja klimatskih promena“. Okrugli sto se realizuje u okviru programa bilateralne saradnje Zavoda za intelektualnu svojinu (IPO) sa Evropskim zavodom za patente (EPO), a promovisaće se patenti kojima se ublažavaju klimatske promene. Cilj Okruglog stola je prezentacija procesa patentne zaštite u Evropskom zavodu za patente i način na koji pronalasci doprinose ublažavanju klimatskih promena. Neke od tema koje će se naći na Okruglom stolu su:
• EPO istraživanja i klasifikacija tehnika ublaživanja klimatskih promena,
• EPO ispitivanja tehnika ublaživanja klimatskih promena,
• IPO istraživanja i klasifikacija tehnika ublaživanja klimatskih promena,
• Iskustva kompanija iz Republike Srbije u oblasti tehnika ublaživanja klimatskih promena.

Leave a Reply

TOP