CFD radionica

CFD radionica

CFD radionica održana je u četvrtak 29.03.2018.

U prvom delu radionice, doc. dr Siniša Bikić održao je prezentaciju CEEPUS mreže “Building Knowledge and Experience Exchange in CFD” i predočio studentima mogućnosti iskorišćenja mobilnosti.

Studenti master studija sa programa Gasna i naftna tehnika su imali priliku da prošire svoja teorijska znanja primenom softvera na primeru dvofaznog strujanja.  Praktični deo radionice vodila je MSc Bojana Despotović.

U okviru radionice održana su dva predavanja:

  • Modeliranje i računanje neizotermalnih strujanja sa međufaznom površinom u OpenFOAM-u, prof. dr Edin Berberović
  • Numeričke simulacije interakcije fluid čvrsto telo u OpenFOAM-u, prof. dr Aleksandar Karać
  • Kalibracija matematičkog modela ATP dampera primenom numeričke simulacije, doc. dr Siniša Bikić

Prof. dr Edin Berberović je prodekan za nastavu na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, Bosna i Hercegovina. Već dugi niz godina bavi se računarskom dinamikom fluida.

Prof. dr Aleksandar Karać je prorektor za nauku i istraživanje na Univerzitetu u Zenici, Politehnički fakultet. Bavi se računarskom mehanikom materijala.

Doc. dr Siniša Bikić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka. Bavi se računarskom dinamikom fluida.