Zbirka zadataka iz termodinamike sa osnovama prenosa toplote

Zbirka zadataka iz termodinamike sa osnovama prenosa toplote

 

Sa ponosom vam predstavljamo novi udžbenik: ZBIRKA ZADATAKA IZ TERMODINAMIKE SA OSNOVAMA PRENOSA TOPLOTE autora docenta Mladena Tomića, u izdanju: „Fakulteta tehničkih nauka“ iz Novog Sada.     

Ova zbirka zadataka je nastala kao rezultat višegodišnjeg rada autora i njihove međusobne saradnje. Zbirka zaokružuje potrebna znanja iz oblasti termodinamike i prenosa toplote. Takođe, zbirku prate odgovarajuće tabele i dijagrami koji su neophodni za rešavanje zadataka. 

Ostali autori na zbirci su:

  • dr Mića Vukić – redovni profesor Univerziteta u Nišu,
  • dr Predrag Živković – vanredni profesor Univerziteta u Nišu,
  • dr Biljana Milutinović – viši predavač na Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Nišu.                                                                 

Recezenti:

  • dr Borivoj Stepanov – vanredni profesor Fakulteta tehničkih u Novom Sadu,
  • dr Dušan Gordić – redovni profesor Fakulteta injženerskih nauka u Kragujevcu.