Zaposlenje i stručna praksa u kompaniji ATB SEVER

Zaposlenje i stručna praksa u kompaniji ATB SEVER

ATB ATB SEVER je jedna od najstarijih fabrika za proizvodnju rotacionih elеktričnih mašina u jugoistočnoj Evropi. Započela je sa radom kao akcionarsko društvo, pod imenom SEVER, 1923. godine. Cilj kompanije je projektovanje elektromotora i generatora prema tehničkim i ekonomskim zahtevima kupaca.

Tokom aprila 2019. godine na Fakultetu tehničkih nauka održana je prezentacija kompanije ATB SEVER DOO iz Subotice kada su predstavljene mogućnosti  stručnog osposobljavanja studenata kroz program stručne prakse, kao i zaposlenja budućih diplomiranih i master inženjera mašinstva i elektrotehnike u kompaniji, nakon završene stručne prakse. Prethodne godine program stručne prakse prošlo je preko 30 praktikanata od kojih je većina ostala da radi u kompaniji.

Više informacija o programu stručne prakse možete videti na linku: http://www.sever.rs