Vebinar kompanije Caleffi

Vebinar kompanije Caleffi

Kompanija Caleffi i Društvo za KGH organizuju vebinar na temu: Evolucija radijatorskih ventila; Flowmatic – ventil za dinamičko balansiranje nezavisan od pritisak (PICV)

Četvrtak, 11. jun, 10.00 časova

Vebinar je namenjen svima koji se bave instalacijama klimatizacije, grejanja i hlađenja: studentima, inženjerima, projektantima, proizvođačima originalne opreme, veletrgovcima/distributerima, izvođačima, investitorima, krajnjim kupcima iz privrede…

Teme vebinara su evolucija radijatorskih ventila: od tradicionalnih termostatskih radijatorskih ventila, preko termostatskih radijatorskih ventila sa predregulacijom do dinamičkih ventila; primena dinamičkih ventila i puštanje sistema u rad, dimenzionisanje pumpe i provera ispravnosti rada ventila.

Predavač je g. Vladimir Milidragović, dipl. inž. maš., direktor Predstavništva Caleffi Hidrotermika doo – Beograd, koji će govoriti o primeni uređaja za dinamičko balansiranje njihovoj primeni u instalacijama i efektima postizanja boljih uslova ugodnosti u svakom delu grejnog objekta. Biće reči o prednostima korišćenja seta za instalacije za KGH i načinima regulisanja.

Više informacija na sajtu: http://www.kgh-drustvo.rs/index.php/sr-rs/vebinari/45-vebinari/428-vebinar-caleffi