Uvod u termodinamiku/Osnovi termodinamike – 18.05.2024.

Uvod u termodinamiku/Osnovi termodinamike – 18.05.2024.

U prilogu se nalaze rezultati ispita kolokvijuma održanog 18.05.2024.

  • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
  • Smatra se da je da student položio računski deo kolokvijuma ukoliko je ostvario minimum 13 bodova.
  • ZA UVID U RADOVE JAVITE SE MEJLOM na vlaovicz@uns.ac.rs
  • Za sva ostala pitanja javite se na mail vlaovicz@uns.ac.rs

Proizvodno mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Maj
Z T
Marijana Mihajlović MP 19/16 10 10 23
Relja Mišić MP 44/20 10 32

Energetika i procesna tehnika

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Maj
Z T
Đorđe Petrović ME 23/2018 10

Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo

Ime Prezime Br.indeksa Maj
Z T
Nikola Živković MM 26/2018 21 40
Skadar Mokni MM 57/2019 17
Stefan Trbović MM 05/2020 50