Uvod u mehaniku fluida – popravni kolokvijum

Uvod u mehaniku fluida – popravni kolokvijum

Popravni kolokvijum iz predmeta UVOD u MEHANIKU FLUIDA položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Lukač Jovan ZZ 69/20 7
2. Anastasija Lalović ZZ 65/20 6

 

Radovi se mogu pogledati u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

23.01.2023.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme