Uvod u mehaniku fluida – 26.01.2024.

Uvod u mehaniku fluida – 26.01.2024.

Prvi kolokvijum iz predmeta UVOD U MEHANIKU FLUIDA održanog 26.01.2024.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Nemanja Reko ZZ 12/12 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta UVOD U MEHANIKU FLUIDA održanog 26.01.2024.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Dejan Ćatić ZZ 13/19 8
2. Uroš Kašterović ZR 17/21 6
3. Zorana Trakilović ZZ 9/19 6
4. Aleksandar Matić ZZ 28/19 6-
5. Filip Stanković GT 24/22 6-

 

Radovi se mogu pogledati u sredu 31.01.2024.g. u 12:15  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

29.01.2024.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme