Uvod u mašinstvo (deo iz Mehanike fluida) – 23.06.2021.

Uvod u mašinstvo (deo iz Mehanike fluida) – 23.06.2021.

Ispit iz predmeta UVOD U MAŠINSTVO (mehanika fluida) održanog 23.06.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Bogdan Radić ZK 10/16 10
2. Igor Bogdanović ZK 18/19 6
3. Nikola Pulja ZK 3/18 6-

 

Radovi se mogu pogledati u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

28.06.2021.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme