Upravljanje požarnim rizicima u industriji 31.01.2019.

Upravljanje požarnim rizicima u industriji 31.01.2019.

Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE)
2018/2019 – Januarski ispitni rok, termin 1
Dunja Sokolović – Upravljanja požarnim rizicima u industriji
31.01.2019 08:00, Sale: 103;

Rbr. Broj indeksa Prezime Ime Pred Ispit Ukup Ocena
1 ZK 5/2013 Hajvaz Dušan 22 36 58 6
2 ZK 22/2013 Dimić Milan ND
3 ZK 10/2014 Amidžić Gavrilo 28 34 62 7
4 ZK 26/2014 Grujić Tijana ND
5 ZK 31/2014 Crnojački Milena ND
Rbr. Broj indeksa Prezime Ime Pred Ispit Ukup Ocena
1 ZK 12/2012 Dragin Rastko ND
2 ZK 20/2012 Markićević Aleksandar ND
TEST 1 TEST 2
Hajvaz Dušan 30 položio 6 položio
Amidžić Gavrilo 22 položio 7 položio
Dragin Rastko 3 pao
Grujić Tijana 3 pala

 

Uvid u radove će se održati 11.02.2019 u 12h u kancelariji 7 na mašinskom institutu.

Sa predmeta 31.01.2019.