Upravljanje požarnim rizicima u industriji 28.09.2018.

Upravljanje požarnim rizicima u industriji 28.09.2018.

2017/2018 – Oktobarski produženi rok I termin 1
Dunja Sokolović – (13.URZP47) Upravljanja požarnim rizicima u industriji
28.09.2018.. 08:00 Sale: 309 (00-309)
Ukupno studenata: 4
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 ZK 17/14 Jerković Nataša ND
2 zk 18/14 Stojčić Jovana ND
3 zk 26/14 Grujić Tijana ND
4 ZK 31/14 Crnojački Milena ND
TEST 1 TEST 2
Grujić Tijana 30 položila 2 pala
Jerković Nataša 15 pala
Crnojački Milena 11 pala
Stojčić Jovna 9 pala

Sa predmeta 01.10.2018.