Upravljanje požarnim rizicima u industriji 13.04.2019.

Upravljanje požarnim rizicima u industriji 13.04.2019.

Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE)
2018/2019 – Aprilski rok, termin 1
Dunja Sokolović – Upravljanja požarnim rizicima u industriji
13.04.2019 08:00, Sale: 108A;

Rbr. Broj indeksa Prezime Ime Pred Ispit Ukupno Ocena
1 ZK 6/2014 Unčanin Strahinja 20 39 59 6
2 ZK 26/2013 Živković Branislava 31 29 60 6
TEST 1 TEST 2
Unčanin Strahinja 11 položio
Živković Branislava 20 položila 9 položila

Sa predmeta 15.04.2019.