Upravljanje požarnim rizicima u industriji 23.12.2018.

Upravljanje požarnim rizicima u industriji 23.12.2018.

2018/2019 – Decembarski apsolventski termin 1
Dunja Sokolović – (13.URZP47) Upravljanja požarnim rizicima u industriji
23.12.2018.. 08:00 Sale: 103 (00-309)
Ukupno studenata: 3
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 ZK 14/13 Madači Amanda 31 29 60 6
2 ZK 6/14 Unčanin Strahinja ND
3 ZK 23/14 Gajić Slađana ND
TEST 1 TEST 2
Gajić Slađana 21 položila

 

 

Sa predmeta 24.12.2018.