Toplotni i procesni aparati – rezultati ispita 11.10.2015.

Toplotni i procesni aparati – rezultati ispita 11.10.2015.

Red. br. Ime i prezime Broj bodova (max. 100) Ocena
1 Ljubinović Vojislav 60 6 (šest)