Termoenergetska postrojenja – 14.04.2018.

Termoenergetska postrojenja – 14.04.2018.

Rezultati pismenog dela ispita  održanog 14.04.2018.

I zad II zad III zad 100
r.b. Br. indeksa Prezime Ime max 30 max 35 max 35
1 ME 19/13 Agatić Boris 10
2 ME 17/14 Gužvica Boris 20 5 25
3 ME 31/14 Ćuk Milana 0
4 ME 9/15 Đurić Mladen 25 35 35 95
5 ME 19/15 Nađ Emilija 25 35 30 90
6 ME 23/15 Smiljanić Ivana 20 30 50
7 ME 28/15 Danji Anita 30 5 35
8 ME 30/15 Vurdelja Dejan 25 35 35 95
9 ME 31/15 Pejić Boban ND
10 ME 37/15 Mrkaljević Radica ND
11 ME 38/15 Rakočević Nikša ND
12 ME 42/15 Janjić Nataša 5 5
13 ME 53/15 Radovanović Perica 2 2
14 ME 61/15 Bosnić Boris ND
  • Student je položio pismeni deo ispita ako ima minimum 50 bodova na pismenom testu.
  • Za studente koji su položili pismeni deo ispita, usmeni će se održati 26.4.2018. u kabinetu 010D F-blok u 9h.