Termoenergetika i transformacije energije -03.07.2022.

Termoenergetika i transformacije energije -03.07.2022.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 03.07.2022.

  • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
  • Smatra se da je da student položio računski deo ispita ako je ostvario minimum 21 bod.
  • Za uvid u radove javite se mejlom.
  • Za sva ostala pitanja javite se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs
Računski deo Teorijski deo
Indeks Ime Prezime Ukupno prisustva Bodovi (max 5) Bodovi na domaće Ukupno bodovi domaći + prisustvo (max 15) Zadatak I (max 14) Zadatak II (max 14) I (6 max) II (6 max) Ukupno (rač. deo ispita)
ME 1/2020 Matić Marko 9 3 10,0 13,0 0 14 2 3 19
ME 2/2020 Hamović Aleksa 9 3 10,0 13,0 0 6 5 5 16
ME 3/2020 Bikicki Branislav 10 4 10,0 14,0 0 14 5 5,5 25
ME 6/2020 Mačkić Dušan 6 0 10,0 10,0 8 3 2 3 16
ME 7/2020 Tot Petin Nevena 10 4 10,0 14,0 0 4 2,5 5,5 12
ME 8/2020 Ranković Aleksandar 9 3 10,0 13,0 0 10 3 5,5 19
ME 10/2020 Stevanović Branko 11 5 10,0 15,0 14 10 6 6 36
ME 13/2018 Jovanović Mina 11 5 6,0 11,0 0 0 3 2 5
ME 14/2020 Milinković Darko 10 4 10,0 14,0 1 0 2 2 5
ME 17/2020 Ivić Petar 11 5 8,0 13,0 14 10 4 4 32
ME 19/2020 Ivić Svetozar 9 3 8,0 11,0 0 0 1 0 1
ME 20/2020 Seidl Jelena 9 3 7,1 10,1 1 0 2 5 8
ME 21/2020 Bakša Vladimir 10 4 6,0 10,0 6 14 2 4 26
ME 22/2020 Marjanović Uroš Hadži 11 5 10,0 15,0 14 14 6 6 40
ME 23/2020 Božin Srđan 8 2 9,7 11,7 5 14 3 5 27
ME 24/2020 Popović Nikolina 9 3 10,0 13,0 12 14 0 4 30
ME 25/2020 Šarić Luka 8 2 10,0 12,0 0 0 4 4 8
ME 27/2020 Medić Jovana 9 3 8,0 11,0 2 0 2 1 5
ME 30/2020 Varga Igor 10 4 8,0 12,0 5 14 2 4 25
ME 31/2020 Knežević Marko 9 3 10,0 13,0 5 0 3 4 12
ME 36/2020 Dunđer Nikola 7 1 10,0 11,0 12 14 2 1 29
ME 38/2020 Kapor Helena 10 4 4,6 8,6 0 0 2 1 3
ME 46/2020 Perić Sanja 9 3 6,0 9,0 0 0 2 0 2
ME 47/2020 Todorović Ivan 8 2 10,0 12,0 14 14 3 4 35
ME 52/2020 Bartula Damjan 8 2 0,0 2,0 0 0 0 0 0
ME 54/21/2020 Salamić Luka 10 4 7,4 11,4 2 0 2 0 4