Termodinamika – 21.01.2024.

Termodinamika – 21.01.2024.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 21.01.2024.

  • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
  • U januarskom roku dozvoljeno je parcijalno polaganje ispita!!!
  • Smatra se da je da student položio računski deo ispita ukoliko je ostvario minimum 20 bodova (odnosi se na studente koji ispit polažu u celini).
  • Smatra se da je da student položio računski deo kolokvijuma ukoliko je ostvario minimum 12 bodova (odnosi se na studente koji ispit polažu parcijalno).
  • Uvid u radove održaće se u ponedeljak 29.01. u 10h u kancelariji 009 Blok F.
  • Bodovi koji se nalaze u tabeli su iz ovog roka! Za formiranje konačne ocene ostatak bodova će biti unet na web servis!
  • Minimalan broj bodova koji se po pravilniku mora uneti na web servis je 30, to ne znači da je student ostvario taj broj bodova.
  • Za sva ostala pitanja javite se na mail vla.muncan@gmail.com
Rezultati I kolokvijuma
R.br. Broj indeksa Prezime Ime I kolokvijum
1 ME 2/2021 Janović Ivan 0
2 ME 15/2021 Živković Nenad 18
3 ME 25/2021 Atarac Pavle 18

 

Rezultati ispita II kolokvijuma
R.br. Broj indeksa Prezime Ime II kolokvijum
1 ME 14/2021 Maričić Nenad 17

 

Rezultati ispita
R.br. Broj indeksa Prezime Ime Bodovi prisustvo  Zadaci  Teorija Ukupno
1 ME 13/2018 Jovanović Mina ND ND ND ND
2 ME 4/2019 Katanić Marko 0 38 15 53
3 ME 45/2020 Savić Miloš 4 13 4 21
4 ME 48/2020 Gajić Miloš 10 9 19
5 ME 59/2020 Vukomanović Anja 4 14 18
6 ME 3/2021 Šukurma Dejan 10 50 40 100
7 ME 5/2021 Stojanović Marko 8 17 25
8 ME 8/2021 Kostadinović Đorđe ND ND ND ND
9 ME 10/2021 Erić Ana 10 42 7 59
10 ME 11/2021 Gvozdenac Ivona 10 44 40 94
11 ME 12/2021 Divljak Barbara 10 43 30 83
12 ME 13/2021 Bobar Petar 6 16 22
13 ME 16/2021 Bogdanović Dimitrije 8 26 34
14 ME 19/2021 Ribić Marko 10 26 36
15 ME 26/2021 Savković Milica 10 25 30 65
16 ME 33/2021 Simeunović Mateja ND ND ND ND
17 ME 53/2021 Tešić Mihajlo 10 27 20 57