Termodinamika – 04.02.2024.

Termodinamika – 04.02.2024.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 04.02.2024.

  • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
  • U januarskom roku dozvoljeno je parcijalno polaganje ispita!!!
  • Smatra se da je da student položio računski deo ispita ukoliko je ostvario minimum 20 bodova (odnosi se na studente koji ispit polažu u celini).
  • Smatra se da je da student položio računski deo kolokvijuma ukoliko je ostvario minimum 12 bodova (odnosi se na studente koji ispit polažu parcijalno).
  • Uvid u radove održaće se u petak 04.02.2024. u 9h u kancelariji 009 Blok F.
  • Bodovi koji se nalaze u tabeli su iz ovog roka! Za formiranje konačne ocene ostatak bodova će biti unet na web servis!
  • Minimalan broj bodova koji se po pravilniku mora uneti na web servis je 30, to ne znači da je student ostvario taj broj bodova.
  • Za sva ostala pitanja javite se na mail vla.muncan@gmail.com
R. br. Broj indeksa Prezime Ime Bodovi prisustvo (max. 10) Zadaci (max. 50) Teorija (max. 40) Ukupno
1 ME 41/2017 Prijić Marijana ND ND ND ND
2 ME 40/2019 Gavrić Stevan ND ND ND ND
3 ME 47/2019 Đurić Saša 0 12 12
4 ME 13/2018 Jovanović Mina 10 16 0 26
5 ME 45/2020 Savić Miloš 4 30 34
6 ME 48/2020 Gajić Miloš 10 0 0 10
7 ME 59/2020 Vukomanović Anja 4 35 39
8 ME 2/2021 Janović Ivan 0 6 6
9 ME 5/2021 Stojanović Marko 8 6 0 14
10 ME 8/2021 Kostadinović Đorđe 10 25 25 60
11 ME 9/2021 Ljubotina Strahinja 10 28 15 53
12 ME 10/2021 Erić Ana 10 42 40 92
13 ME 13/2021 Bobar Petar 6 26 10 42
14 ME 14/2021 Maričić Nenad ND ND ND ND
15 ME 15/2021 Živković Nenad 6 31 20 57
16 ME 16/2021 Bogdanović Dimitrije 8 26 0 34
17 ME 19/2021 Ribić Marko 10 26 0 36
18 ME 25/2021 Atarac Pavle 10 31 0 41
19 ME 27/2021 Roganović Andrija ND ND ND ND
20 ME 33/2021 Simeunović Mateja 2 7 9
21 ME 34/2021 Ivanović Veljko 2 29 0 31
22 ME 44/2021 Kostić Dušan 6 35 10 51
23 ME 45/2021 Lontoš Lazar 8 25 20 53
24 ME 50/2021 Buljubašić Ivan 0 35 10 45
25 ME 55/2022 Joksimović Nikola 10 36 25 71