Studenti DEPT u stručnoj poseti Soko Inžinjeringa i HE Bajina Bašta

Studenti DEPT u stručnoj poseti Soko Inžinjeringa i HE Bajina Bašta

Studenti IV godine Departmana za energetiku i procesnu tehniku i studijskog programa Čiste energetske tehnologije su prilikom dvodnevne stručne studentske ekskurzije (1-2.6.2018.) posetili kompaniju „Soko inženjering“ i hirdroelektranu „Bajina Bašta“. Stručna ekskurzija je organizovana u cilju sticanja praktičnih iskustava i boljeg upoznavanja studenata sa opsegom njihovih zaduženja na budućim radnim pozicijama kao budućih diplomiranih inženjera mašinstva.

Preduzeće „Soko Inžinjering” formirano je 1992. godine. Danas, kompanija „Soko Inžinjering” izvodi od standardnih do najizazovnijih zahteva investitora iz oblasti klimatizacije, grejanja i hlađenja. U svom proizvodnom programu poseduje opremu za klimatizaciju, što obuhvata proizvodnju klima komora, klima ormana, agregata i kanala za distribuciju vazduha, kao i opremu za hlađenje, što obuhvata rashladne komore – hladnjače, rashladne vitrine za supermarkete i agregate. Proizvodna fabrika kompanije se nalazi u Krnješevcima, nedaleko od Beograda.

Tokom posete studenti su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa radom kompanije „Soko inženjering“. Domaćini su, zajedno sa studentima, nakon kratke prezentacije, objasnili kompletan proces proizvodnje u radnom pogonu kompanije. Studenti su mogli videti specijalizovanu opremu za izvođenje sistemima klimatizacije, ventilacije, grejanja i hlađenja (GVK) na komercijalnim objektima kao što su: super- i hipermarketi, hoteli, šoping centri, aerodromi, sportske hale, farmaceutske fabrike, prehrambena industrija, auto saloni itd.

Drugog dana boravka studenti FTN-a su posetili Hirdroelektranu „Bajina Bašta“. Najpre se studentima i profesorima obratio glavni mašinski inženjer za tehničko-tehnološku pripremu u HE „Bajina Bašta“ Slobodan Spasojević, kratkim predstavljanjem kompanije i njihovim načinom i rezultatima poslovanja u okviru EPS proizvodnje električne energija. Nakon upoznavanja usledio je izuzetno detaljan i poučan obilazak hidroelektrane  „Bajina Bašta“.

Hidroelektrana „Bajina Bašta“ posluje u okviru preduzeća Drimsko-limske hidroelektrane koje su u sastavu Elektroprivrede Srbije. Studenti su imali priliku da u neformalnom razgovoru sa zaposlenima dobiju detaljne informacije o karakteristikama sistema za proizvodnju električne energije. U mašinskoj zgradi HE „Bajina Bašta“ instalisana su 4 agregata pojedinačne  snage 105.6 MW koji godišnje u proseku proizvedu oko milijardu i po kilovat časova električne energije. Turbine su instalisane snage 109 MW sa 136,36 obrtaja u minutu. Generatori su aktivne snage 105.6 MW. HE „Bajina Bašta“ je protočno hidroenergetsko postrojenje, čija betonska brana, sa građevinskom visinom od 90,5m i dužinom od 460m, formira veliko veštačko jezero. Prosečna godišnja proizvodnja ove hidroelektrane je 1.522GWh.

Studentima je takođe bio omogućen pristup reverzibilnoj hidroelektrani Bajina Bašta koja predstavlja akumulaciono – derivaciono postrojenje čija se gornja akumulacija nalazi u dolini reke Beli Rzav, dok donju akumulaciju čini akumulaciono jezero postojeće HE Bajina Bašta.

Reverzibilno postrojenje HE Bajina Bašta sastoji se iz sledećih objekata:

  • Brane “Lazići” koju praktično čine dve brane u kanjonu i na prevoju
  • Dovodno – odvodnog tunela dužine oko 8km, a prosečnog prečnika 6,3m
  • Kosog cevovoda dužine 1.700m i prečnika 4,8/4,2m
  • Mašinske zgrade sa generatorsko – crpnim postrojenjem

Reverzibilna elektrana je puštena u rad 27. novembra 1982. godine. Višak vode reke Drine se cevovodima pumpa uz planinu i uskladišti u novu akumulaciju na Tari. Akumulacija reverzibilne hidroelektrane formirala se u koritu reke Beli Rzav, izgradnjom nasutih brana u kanjonu i na prevoju sa leve strane reke. Veza između gornje i donje akumulacije, ostvarena je dovodno-odvodnim tunelom u čijem sklopu je mašinska zgrada sa dve jednostepene pumpe-turbine.

Obe posete, bile su od izuzetnog značaja za studente, jer su imali priliku da vide kako da stečeno teorijsko znanje primene u praksi. Kraj posete zaključen je splavarenjem rekom Drinom. Tokom splavarenja svi učesnici su imali priliku da uživaju u predivnim pejzažima i da sumiraju svoje utiske.

 

Cilj je bio odmor, druženje i bolje upoznavanje studenata sa profesorima kao budućim kolegama u struci.

Slike sa ekskurzije se mogu videti u albumu ispod. Klikom na bilo koju fotografiju se odlazi na pun album.

 

https://photos.app.goo.gl/YDfJaZsdiBHDtMy57