Stručna poseta studenata DEPT-a i ČET-a kompaniji “CIMGAS” u Subotici

Stručna poseta studenata DEPT-a i ČET-a kompaniji “CIMGAS” u Subotici

Studenti III godine Departmana za energetiku i procesnu tehniku i studijskog programa Čiste energetske tehnologije su 2. juna 2023. godine posetili kompaniju “CIMGAS” u Subotici. 

Studente su najpre dočekali predstavnici kompanije “CIMGAS“. Nakon kratkih uvodnih reči, usledio je organizovani turistički obilazak grada Subotice od strane domaćina. U kraćoj šetnji prisutni su obišli uži centar Subotice gde su imali prilike da vide razne građevine izgrađene u stilu secesije. 

Nakon toga, usledila je prezentacija kompanije “CIMGAS“. Prisutne je najpre pozdravio direktor i vlasnik kompanije Čaba Kern i pri tome upoznao pristune o kratkom istorijatu razvijanja kompanije. 

Kompanija “CIMGAS” je osnovana  marta meseca 1991 godine, kao izvođač gasnih instalacija, instalacija grejanja, kao i trgovina sa uređajima i opremom iz gasne i grejne tehnike. Takođe, kompanija izvodi kompletne projekte: gasnih instalacija, instalacija grejanja, ventilacije, klimatizacije, solarnih sistema i izvora obnovljivih energija, što uključuje i  sva ispitivanja i učešće u obavljanju tehničkog prijema i primo-predaji objekata korisnicima. Pored gasnih i grejnih instalacija kompanija se bavi i izvođenjem klimatizacije i ventilacije.

Nakon toga, Igor Matoš glavni inženjer kvaliteta je studentima predstavio neke od projekata koje je radila kompanija na terenu. Studenti su priliku da se detaljnije upoznaju toplotnim pumpama, načinu izvođenja, potrebnoj dokumentaciji, tehničkoj analizi i dr.  Posebnu pažnju studenata privukli su bivalentni sistemi, odnosno, integracija toplotne pumpe sa malim gasnim kondenzacionim kotlovima.  

Nakon, prezentacije usledilo je i praktičan deo gde su studenti mogli učestvuju u povezivanju razdelnika sa cevnom armaturom uz pomoć inženjera Akoša Totha.

Posebno lep momenat ove posete je taj što je jedan od domaćina ove posete sadašnji student master studija studijskog smera Čiste energetske tehnologije, a njegove kolege bivši studenti Fakulteta tehničkih nauka, a koji sada zauzimaju odgovorne inženjerske pozicije u komapaniji.

Stručna poseta je organizovana u cilju sticanja praktičnih iskustava i boljeg upoznavanja studenata sa opsegom njihovih zaduženja na budućim radnim pozicijama diplomiranih inženjera, kao i izazovima koji ih čekaju.

Još jednom se zahvaljujemo kompaniji “CIMGAS“!