Stručna poseta studenata ČET-a i DEPT-a kompaniji “ENERGY NET”

Stručna poseta studenata ČET-a i DEPT-a kompaniji “ENERGY NET”

U četvrtak 25.5.2023. je u firmi ENERGY NET održano predavanje studentima, sa smerova Čiste energetske tehnologije i Energetika i procesna tehnika, na teme: Izrada projekata termotehničkih instalacija i Fotonaponski sistemi.

Studentima su tokom obilaska upravne zgrade predstavljena primenjena sveobuhvatna rešenja iz oblasti klimatizacije, grejanja i ventilacije.