Stručna ekskurzija katedre za toplotnu tehniku i novosadskog ASHRAE student branch-a

Stručna ekskurzija katedre za toplotnu tehniku i novosadskog ASHRAE student branch-a

Od 7. do 11. novembra 2012. godine firma Dravidis u saradnji sa WOLF-om i društvom KGH organizovala je stručnu ekskurziju na kojoj su učestvovali predstavnici Katedre za toplotnu tehniku i Novosadskog ASHRAE Student Branch-a: Aleksandar Anđelković, Miroslav Kljajić, Igor Mujan i Vladimir Munćan. Predstavnici studenata i asistenata, njih trideset, sa Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad, Mašinskog fakulteta Beograd, Mašinskog fakulteta Kragujevac, Mašinskog fakulteta Niš i Mašinskog fakulteta Podgorica imali su jedinstvenu priliku da u toku dvodnevne posete Nemačkoj, vide ono što je trenutno najnovije što nudi firma WOLF. Ekskurzija je obuhvatila obilazak centra energetske konzervacije i proizvodnih pogona gde se proizvode kotlovi, klima komore, toplotne pumpe, solarni kolektori i druga oprema firme WOLF u Majnbergu, posetu Alijans Areni u Minhenu i posetu najznačajnijoj instalaterskoj firmi u gradu Volzahu.

U toku posete proizvodnom pogonu firme WOLF studenti su imali priliku da se upoznaju sa celokupnim proizvodnim asortimanom firme, sa najmodernijim linijama i robotikom za proizvodnju i montažu proizvoda. Predstavnici Departmana za energetiku i procesnu tehiku su obišli i stalnu postavku (izložbeni prostor), gde su na jednom mestu mogli da vide kotlove na gasovito i tečno gorivo i biomasu, solarne i fotonaponske kolektore, toplotne pumpe, klima komore, ventilatore i sisteme za uštedu energije u ventilaciji. Na kraju posete studenti su obišli kogenerativno postrojenje sa gasnim motorom iz kojeg se firma snabdeva električnom energijom.

Studentima Fakulteta tehničkih nauka, najverovatnije, najzanimljiviji deo ekskurzije je bila poseta fudbalskom stadionu Alijans Arena u Minhenu, domu fudbalskih klubova Bajern Minhen i Bajern 1860. Firma WOLF je učestvovala u izgradnji ovog velelepnog fudbalskog zdanja kroz isporuku opreme za klimatizaciju i ventilaciju. Studenti su imali priliku da kroz dvočasovnu posetu vide na koji je način rešeni sistemi za ventilaciju i klimatizaciju, osvetljenje, snabdevanje toplotne i rashladne energije. Kroz neformalni deo posete, studenti su videli tribine, VIP lože, sam teren, svlačionice i na kraju uz zvuk himne lige šampiona prošli su kroz tunel koji vodi do ulaza na teren.
Poslednji deo ekskurzije je bila poseta instalaterskoj firmi u gradu Volzah. Kroz prezentaciju i obilazak kruga firme, studenti su imali priliku da vide kako funkcioniše najznačajnija instalaterska firma u ovoj oblasti Nemačke.
Domaćini i organizatori ove ekskurzije su bili Milomir Đačić i Dragan Micić iz firme Darvidis, Karl Božič direktor firme WOLF za jugoistočnu Evropu i Johan Viltl direktor prodaje firme WOLF. Ispred društva KGH bili su Dragomir Šamšalović i Aleksandar Anđelković.