Sistemi za transport i distribuciju fluida – 19.05.2024.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 19.05.2024.

 

Rezultati ispita održanog u nedelju 19.05.2024. dati su u tabelama:

 

Prvi test:

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 30 bodova)

1.

Gudalović Igor

PR 148/2019

9

 

Drugi test:

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 30 bodova)

1.

Gudalović Igor

PR 148/2019

14

 

Uvid u radove će se održati u sredu 22.05.2024. u 1030 u kabinetu 139A (sprat Mašinkog instituta).

 

Novi Sad,

20.05.2024.

Sa predmeta