Sistemi za transport i distribuciju fluida – 03.02.2024.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 03.02.2024.

 

Rezultati ispita održanog u subotu 03.02.2024. dati su u tabelama:

 

Prvi test:

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 30 bodova)

1.

Helc Vladimir

PR 149/2019

22,5

2.

Injac Momčilo

PR 155/2021

19,5

3.

Miskin Aleksa

PR 134/2017

16

4.

Mazur Vanja

PR 147/2015

14

 

 

Drugi test:

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 30 bodova)

1.

Milanović Vuk

PR 18/2021

25

2.

Vučetić Vasilije

PR 122/2021

15

3.

Injac Momčilo

PR 155/2021

14

4.

Čekerevac Ilija

PR 78/2020

7,5

 

 

Zadaci

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 30 bodova)

1.

Helc Vladimir

PR 149/2019

7

2.

Gudalović Igor

PR 148/2019

1

 

 

Zadaci

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 40 bodova)

1.

Milanović Vuk

PR 18/2021

20

2.

Maričić Antonina

PR 45/2017

13

3.

Nešković Miloš

PR 30/2018

13

4.

Miskin Aleksa

PR 134/2017

8

5.

Maksimović Višnja

PR 107/2021

5

6.

Vukelić Milica

PR 108/2021

5

7.

Mazur Vanja

PR 147/2015

3

8.

Dejanović Maksim

PR 51/2021

2

9.

Dmitrović Vladan

PR 118/2020

1

 

 

Uvid u radove će se održati u petak 09.02.2024. u 10h  u kabinetu 139A (sprat Mašinkog instituta).

 

 

Novi Sad,

07.02.2024.

Sa predmeta