Savremene energetske tehnologije – završni test 31.5.2018.

Savremene energetske tehnologije – završni test 31.5.2018.

Rezultati završnog testa održanog 31.5.2018.

R. br. Broj indeksa Prezime Ime Predispitne (Max 40) Završni test (Max 60) Ukupno Predlog ocene
1 ME 14/2014 Bartula Nikola 39 58 97 10
2 ME 23/2014 Dubočanin Gordana 39 60 99 10
3 ME 58/2015 Gašić Dragana 39 58 97 10
4 ME 49/2013 Stokić Dragan 38 53 91 10
5 ME 35/2014 Benić Darko 33 40 73 8
6 ME 26/2014 Đorđević Desimir 26 50 76 8
7 ME 15/2014 Josipović Slađan 32 35 67 7
8 ME 25/2014 Pantić Miloje 27 41 68 7
9 ME 45/2014 Miletić Nemanja 25 33 58 6
10 ME 37/2014 Uzelac Nikola 29 18 47 5
  • Za uvid u radove javiti se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs