Savremene energetske tehnologije – predispitne obaveze

Savremene energetske tehnologije – predispitne obaveze

Predispitne obaveze iz predmeta Savremene energetske tehnologije.

r. br. Ime Prezime Broj indeksa Bodovi (max 40)
1 Aleksandara Stanić ME 41/15 40
2 Jovana Spasojević ME 27/15 40
3 Ivana Ristić ME 13/15 39
4 Dragana Svorcan ME 50/15 39
5 Ivana Smiljanić ME 23/15 39
6 Nataša Janjić ME 42/15 37
7 Stefan Jovanović ME 10/15 35
8 Milan Toplaović ME 7/15 35
9 Perica Radovanović ME 53/15 34
10 Igor Gaković ME 24/15 33
11 Anita Danji ME 28/15 32
12 Miloš Đukić ME 14/13 31
13 Vasilije Janić ME 20/15 31
14 Miloš Nestorović ME 17/15 30
15 Borko Vukoje ME 1/15 27
16 Stefan Simeunović ME 2/15 27
17 Boris Gužvica ME 17/14 26
18 Aleksandar Petrović ME 5/15 26