Sastanak nastavnika i saradnika sa tehničkih fakulteta u Srbiji iz oblasti termotehnike

Sastanak nastavnika i saradnika sa tehničkih fakulteta u Srbiji iz oblasti termotehnike

Dana 05.10.2022. održan je sastanak nastavnika i saradnika sa tehničkih fakulteta u Srbiji iz oblasti termotehnike. Sastanak je održan u prostorijama Katedre za termotehniku na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Na sastanku su učestvovali predstavnici pet fakulteta.


Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu:

 • Prof. dr Maja N. Todorović,
 • Prof. dr Aleksandra A. Sretenović Dobrić,
 • Doc. dr Tamara S. Bajc,
 • Doc. dr Milena M. Otović,
 • Asist. Ognjen S. Stamenković,
 • Asist. Vladimir S. Černicin,
 • Asist. Anton Kerčov.

Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu:

 • Prof. dr Velimir Stefanović,
 • Prof. dr Dejan Mitrović,
 • Prof. dr Mirjana Laković-Paunović
 • Prof. dr Goran Vučković,
 • Prof. dr Mirko Stojiljković,
 • Doc. dr Marko Ignjatović, 
 • Asist. dr Saša Pavlović,
 • Asist. dr Marko Mančić.

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu:

 • Doc. dr Igor Mujan,
 • Asist. Vladimir Munćan.

Fakultet Inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu:

 • Prof. dr Nebojša Lukić.

Fakultet za mašistvo i građevinarstvo u  Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu:

 • Prof. dr Miljan Marašević,
 • Doc. dr Nenad Stojić.

Ovu lepu praksu zajedničkih sastanaka pokrenuo je Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, sa idejom međusobnog povezivanja, saradnje u nastavnim pitanjima i zajedničkom učešću na različitim projektima, kao i sa aspekta našeg angažovanja u stručnim udruženjima i organizaciji vannastavnih studentskih aktivnosti.

Za sastanak je bila predviđena sledeća agenda:

12:00 – 12:30 – Kratko predstavljanje učesnika i fakulteta;

12:30 – 13:00 – Oblasti istraživanja i aktuelni projekti;

13:00 – 13:15 – Pauza za kafu i osveženje;

13:15 – 14:00 – Angažovanje u stručnim asocijacijama i društvima; KGH kongres; studentska takmičenja;

14:00 – Diskusija

Tokom kratkog predstavljanja, učesnici su naveli oblasti istraživanja kojima se bave, kao i aktuelne projekte na kojima su angažovani. Takođe je bilo reči o projektima koje finansira Fond za nauku Republike Srbije i izražen je stav i potreba za međusobno povezivanje fakulteta i zajednička priprema projekata.

U drugom delu sastanka učesnici su diskutovali na temu stručnih organizacija i društava, kao i o potrebi da se ojača uticaj akademske zajednice u organima stručnih organizacija, kao što su SMEITS, Društvo za KGH i Društvo termičara Srbije. Bilo je reči i o predstojećem kongresu KGH u decembru mesecu 2022. godine, organizaciji studentskog dana, poseti izložbe KGH i održavalju nacionalnog studentskog takmičenja.