Osnovi ekološke analize naftne i gasne industrije – 11.05.2018.

Osnovi ekološke analize naftne i gasne industrije – 11.05.2018.

Rezultati prvog kolokvijuma održanog 11.05.2018. dati su u tabeli:

br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Prvi kolokvijum

1.

Radović Zorana

ME 6/2016

30

2.

Simonović Miloš

ME 11/2016

30

3.

Ilić Cvijeta

ME 12/2016

30

4.

Rakić Filip

ME 41/2016

30

5.

Lazić Zorana

ME 7/2016

29

6.

Perić Verljko

ME 13/2016

29

7.

Bubnjević Nemanja

ME 25/2016

29

8.

Bobić Bojan

ME 30/2016

28,5

9.

Pejić Miloš

ME 16/2016

28

10.

Zrnić Dragoljub

ME 29/2016

28

11.

Vuković Nemanja

ME 47/2016

28

12.

Cvijetić Nemanja

ME 3/2016

25,5

13.

Knežević Vesna

ME 10/2016

25

14.

Herbut Elena

ME 5/2016

24,5

15.

Ćirić Vladimir

ME 29/2014

24

16.

Lazić Marko

ME 4/2016

23,5

17.

Racić Milica

ME 20/2016

22,5

18.

Jakovljević Nemanja

ME 54/2016

22,5

19.

Tojagić Dušan

ME 2/2016

22

20.

Brajić Siniša

ME 9/2016

21,5

21.

Kovač Damjan

ME 35/2016

21,5

22.

Lukić Nataša

ME 17/2016

21

23.

Bošnjak Bojan

ME 54/2015

20

24.

Princip Gordan

ME 14/2016

20

25.

Pavlović Nemanja

ME 32/2016

20

26.

Branković Sofija

ME 52/2016

20

27.

Filipović Đorđe

ME 15/2016

19

28.

Burg Viktor

ME 26/2016

17,5

29.

Belović Aleksandar

ME 1/2016

15

30.

Lazić Stefan

ME 14/2015

13

31.

Stanišić Nikola

ME 37/2016

13

32.

Korović Marko

ME 35/2015

10

33.

Ivanišević Miloš

ME 40/2016

9

 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak u 10h u kabinetu MI 139A.

 

Novi Sad,

19.05.2018.

Predmetni nastavnik:

Doc. dr Dunja Sokolović