Rezultati ispita “Osnovi prenosa toplote” i “Prenos toplote”, održanih 26.06.2017.

Rezultati ispita “Osnovi prenosa toplote” i “Prenos toplote”, održanih 26.06.2017.

2016/2017 – Junski rok termin 1
Gordan Dragutinović – (13.M215) Osnove prenosa toplote
26.06.2017.. 08:00 Sale: A1 (00-A1), A2 (00-A2), A3 (00-A3), A4 (00-A4)
Ukupno studenata: 22
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 ME 26/13 Šašić Stefan ND
2 ME 1/14 Drljača Gorana 30 5
3 ME 5/14 Radanović Tomislava 30 5
4 me 7/14 Matić Zoran 32 5
5 ME 8/14 Milovanović Milan 30 5
6 ME 9/14 Ilić Danijel 55 6
7 ME 11/14 Jovanov Milenko ND
8 ME 13/14 Dubravac Srđan 30 5
9 ME 14/14 Bartula Nikola 96 10
10 ME 15/14 Josipović Slađan 30 5
11 ME 16/14 Mitrović Vladan 95 10
12 ME 19/14 Ćosović Jakov ND
13 ME 23/14 Dubočanin Gordana 85 9
14 me 25/14 Pantić Miloje 32 5
15 ME 26/14 Đorđević Desimir 30 5
16 ME 27/14 Đukić Slađana 30 5
17 ME 43/14 Bakić Srđan 32 5
18 ME 44/14 Avramović Mirko 55 6
19 ME 45/14 Miletić Nemanja 30 5
20 ME 49/14 Petrović Filip 30 5
21 me 57/15 Albert Laslo ND
22 ME 58/15 Gašić Dragana 55 6
2016/2017 – Junski rok termin 1
Gordan Dragutinović – (06.M3402) Prenos toplote
26.06.2017.. 08:00 Sale: A1 (00-A1), A2 (00-A2), A3 (00-A3), A4 (00-A4)
Ukupno studenata: 1
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 ME 18/11 Ninković Predrag 100 10
2016/2017 – Junski rok termin 1
Gordan Dragutinović – (13.M3402) Prenos toplote
26.06.2017.. 08:00 Sale: A1 (00-A1), A2 (00-A2), A3 (00-A3), A4 (00-A4)
Ukupno studenata: 9
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 ME 1/13 Tojaga Željko 95 10
2 ME 7/13 Simikić Milenko 95 10
3 ME 19/13 Agatić Boris 65 7
4 ME 20/13 Jeremić Mladen 95 10
5 ME 25/13 Vlaović Željko 98 10
6 ME 30/13 Gomola Marko 100 10
7 ME 38/13 Tomić Miloš 100 10
8 me 44/13 Vujanović Stefan 98 10
9 ME 45/13 Popović Mladen 65 7
REZULTATI SE MOGU VIDETI KOD ASISTENATA U TERMINU ZA KONSULTACIJE
 UPIS OCENA KOD NASTAVNIKA, OD 3. JULA 2017., PONEDELJAK, U RAZDOBLJU 11-12 SATI
NOVI SAD,  30. JUNA  2017. G. DRAGUTINOVIĆ
DJ. DODER