Rezultati ispita “Osnovi prenosa toplote” održanog 30.09.2016

Rezultati ispita “Osnovi prenosa toplote” održanog 30.09.2016

2015/2016 – Oktobarski produženi rok termin 1
Gordan Dragutinović – (10.M215) Osnove prenosa toplote
30.09.2016.. 17:00 Sale: 205 (00-205), 208 (00-208)
Ukupno studenata: 1
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 M16019 Nikolić Branislav 55 6
2015/2016 – Oktobarski produženi rok termin 1
Gordan Dragutinović – (13.M215) Osnove prenosa toplote
30.09.2016.. 17:00 Sale: 205 (00-205), 208 (00-208)
Ukupno studenata: 4
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 ME 4/13 Joković Ognjen 30 5
2 ME 28/13 Trajković Dimitrije 30 5
3 me 44/13 Vujanović Stefan 30 5
4 me 52/14 Subić Teodora 55 6
REZULTATI SE MOGU VIDETI KOD ASISTENATA U TERMINU ZA KONSULTACIJE
 UPIS OCENA KOD NASTAVNIKA, OD  5. OKTOBRA 2016., SREDA U VREMENU 11-12 SATI
NOVI SAD,  3.  OKTOBRA  2016. G. DRAGUTINOVIĆ