Rezultati ispita “Osnove prenosa toplote” i “Prenos toplote”, održanih 13.07.2017.

Rezultati ispita “Osnove prenosa toplote” i “Prenos toplote”, održanih 13.07.2017.

2016/2017 – Julski rok termin 1
Gordan Dragutinović – (10.M215) Osnove prenosa toplote
13.07.2017.. 08:00 Sale: A1 (00-A1), A2 (00-A2), A4 (00-A4)
Ukupno studenata: 1
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 M16364 Simić Milan 50 5
2016/2017 – Julski rok termin 1
Gordan Dragutinović – (13.M215) Osnove prenosa toplote
13.07.2017.. 08:00 Sale: A1 (00-A1), A2 (00-A2), A4 (00-A4)
Ukupno studenata: 17
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 me 26/13 Šašić Stefan ND
2 ME 1/14 Drljača Gorana 63 6
3 ME 5/14 Radanović Tomislava 65 7
4 ME 6/14 Sarić Igor ND
5 ME 7/14 Matić Zoran ND
6 ME 8/14 Milovanović Milan 85 9
7 ME 10/14 Momčilović Maja 40 5
8 ME 11/14 Jovanov Milenko 75 8
9 ME 13/14 Dubravac Srđan 50 5
10 ME 15/14 Josipović Slađan 65 7
11 ME 25/14 Pantić Miloje 91 9
12 ME 26/14 Đorđević Desimir 85 9
13 ME 27/14 Đukić Slađana 75 8
14 ME 34/14 Rašeta Dunja 40 5
15 ME 35/14 Benić Darko 50 5
16 ME 43/14 Bakić Srđan 30 5
17 ME 50/14 Šolaja Luka ND
2016/2017 – Julski rok termin 1
Gordan Dragutinović – (13.M3402) Prenos toplote
13.07.2017.. 08:00 Sale: A1 (00-A1), A2 (00-A2), A4 (00-A4)
Ukupno studenata: 1
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 ME 13/12 Simić Dušan 40 5
NOVI SAD,  19. JUL  2017. G. DRAGUTINOVIĆ
DJ. DODER
NAPOMENA:
OD 17.07(JUL).2017.  JE KOLEKTIVNI GODISNJI ODMOR. ZBOG TOGA:
a) REZULTATI SE MOGU VIDETI KOD NASTAVNIKA, OD CETVRTKA 20. 07., U VREMENU 11 DO 12 SATI
b)  UPIS OCENA KOD NASTAVNIKA, OD 21. 07., PETAK, U RAZDOBLJU 11 DO 12 SATI
AKO SE PRETHODNO NAZNACENO NE OBAVI U NAZNACENIM TERMINIMA, TADA:
a) …predlozeni rezultati bice predati stidentskoj sluzbi u ponedeljak, 24. Jula 2017. godine
b) … postupiti uobicajeno (oficijelno) tek nakon 25. 08(avgusta) 2017. godine (nakon godisnjih odmora nastavnika I saradnika)