Procesno inženjerstvo 03.06.1028.

Procesno inženjerstvo 03.06.1028.

2017/2018 – Majski apsolventski termin 1
Dunja Sokolović – (06.Z306) Procesno inženjerstvo
03.06.2018.. 08:00 Sale: 201 (00-201)
Ukupno studenata: 3
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 ZZ 28/12 Tucakov Branislava 12 28,5 40,5 5
2 ZZ 34/12 Jakovljević Miloš 17 30 47 5
3 ZZ 76/12 Radovanović Danka 11,5 29 40,5 5
Sa predmeta 07.06.2018
Uvid u radove petak 08.06. 2018 u 12h u kabinetu 008