Prezentacija kompanije ATB SEVER

Prezentacija kompanije ATB SEVER

U ČETVRTAK 4.4.2019. godine u 13.00 u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka održaće se

PREZENTACIJA KOMPANIJE ATB SEVER NA TEMU:

PRAKTIČNA ULOGA INŽENJERA U SAVREMNOM RAZVOJU I PROZVODNJI ELEKTROMOTORA PREMA ZAHTEVIMA KUPACA

U cilju nastavka dugogodišnje saradnje sa Fakultetom tehničkih nauka, kompanija ATB SEVER iz Subotice želi da prezentuje praktičnu ulogu inženjera mašinstva i elektrotehnike u savremenom razvoju i proizvodnji elektromotora specijalne namene prema zahtevima kupaca.

Kompanija ATB Sever će predstaviti budućim inženjerima mogućnost zaposlenja u kompaniji, stručnog usavršavanja kroz izradu diplomskih i master radova i realizaciju stručne prakse. ATB SEVER je razvojna kompanija koja ima preko 50 inženjera iz oblasti mašinstva, elektrotehnike i srodnih struka, što mladim kadrovima daje velike mogućnosti razvoja i usavršavanja u timskom radu sa iskusnim inženjerima.

Prethodnih godina veliki broj studenata je uradilo svoje diplomske i master radove, realizovao stručnu praksu i pripravnički staž u kompaniji ATB Sever. Od ovih studenata veći deo njih je i ostao da radi u kompaniji na poslovima projektanata proizvoda i proizvodnih procesa, upravljanja kvalitetom, programera, projektnog menadžmenta, itd.

Kompanija ATB SEVER proizvodi i isporučuje elektromotore razvijene prema zahtevu kupca koji zadovoljavaju najsloženije tehničke karakteristike elektromotornih pogona u nuklearnim i termoelektranama, površinskim kopovima uglja i bakra (bageri, transporteri, odlagači), podzemnim rudnicima, rafinerijama, platformama za eksploataciju nafte i gasa i dr. ATB SEVER poseduje tehnologije proizvodnje koji omogućavaju da naši proizvodi rade u najsurovijim hladnim (do – 50°C) i toplim, morskim klimatskim regionima.