Poseta biogasnom postrojenju u Baču

Poseta biogasnom postrojenju u Baču

Studenti 4. godine  Departmana za energetiku i procesnu tehniku i studijskog programa Čiste energetske tehnologije  su 26. aprila 2018. godine u organizaciji UNDP (United Nation Development Programme) posetili biogasno postrojenje sa kogeneracijom BGS ALFA BP  DOO, BGS BETA BP  DOO  i BGS GAMA  BP  DOO u Baču.

Svako postrojenje ima instalisanu snagu od 650 kW. Postojenja su počela sa radom u 2016. godini i dobila status povlašćenog proizvođača električne energije. Godišnja količina električne energije koju postrojenja isporuče u elektrodistributivnu mrežu iznosi 5.000 MWh. Kao sirovinu koriste ostatke iz industrijske i poljoprivredne delatnosti u regionu. Ceo proces je automatizovan. U planu je iskorišćenje otpadne toplote.

U sklopu posete su organizovana i tri predavanja za studente:

  • Obnovljivi izvori energije (politika, EU regulativa, nacionalni zakonodavni okvir, nacionalni ciljevi, podsticajne mere) predavač: prof.dr Miloš Banjac, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Karakterisitke motora sa unutrašnjim sagorevanjem na biogas, predavač:  profesor Dragan Knežević, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Tehnologija i tehnološki procesi koji se primenjuju  u  proizvodnji biogasa iz poljoprivredne biomase, predavač:  profesor Todor Janić, Poljoprivredni fakultet  Univerziteta u Novom Sadu